Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Föräldraskap och droger

Barn lider även av föräldrarnas droganvändning. I missbrukarvården försöker man se droganvändningen ur barnets synvinkel och lära sig leva i vardagen så att även barnen ska må bra.

I extrema situationer blir socialmyndigheterna tvungna att ingripa i förhållandet mellan barn och föräldrar. Det finns flera sätt att ingripa och omhändertagtande är den allvarligaste metoden. Man försöker stöda familjen på många olika sätt.

Mer information om barnskydd finns på Centralförbundet för barnskydds webbplats (på flera olika språk).

Information om effekterna av föräldrars droganvändning på barn finns på Droglänken: Barn till alkoholister.