Du är här

Kamratstödgrupper och hjälptelefoner

Kamratstödgrupper

I Finland finns många kamratstödgrupper för både missbrukare och närstående personer till dem. Nedan ges några exempel:

 • Anonyma Alkoholister (AA) är en grupp som är avsedd för personer med alkoholproblem. I gruppen delar man med sig av sina erfarenheter och stöder varandra. Det är gratis att delta i AA-möten. Information om AA:s verksamhet och möten finns på Anonyma Alkoholisters webbplats. I Finland finns några svenskspråkiga-, engelskspråkiga och ryskspråkiga AA-grupper.
   
 • Anonyma Narkomaner (NA) är en grupp som är avsedd för personer med narkotikaproblem. I gruppen erbjuder tidigare narkomaner stöd för varandra och för personer som vill bli kvitt narkotika. Information om NA:s verksamhet och möten finns på Anonyma Narkomaners webbplats. Den största delen av grupperna är finskspråkiga, men i Helsingfors finns även en engelskspråkig grupp.
   
 • Al-Anon är en organisation för närstående personer till alkoholister, där man delar med sig av sina erfarenheter. Verksamheten är mycket mångsidig. Information om verksamheten finns på Al-Anons webbplats. Den största delen av grupperna är finskspråkiga, men i Helsingfors finns även en engelskspråkig grupp.
   
 • Nar-Anon är en organisation för närstående personer till personer med narkotikaproblem. Information om verksamheten finns på Nar-Anons webbplats. Nar-Anons verksamhet är mycket begränsad och den enda gruppen som finns är finskspråkig.

Om det inte finns en engelskspråkig grupp i ditt närområde, lönar det sig att fråga av mötesarrangören om du ändå kan delta i mötet eller om man till exempel kunde ordna möten på engelska i området.

Hjälptelefoner

Du kan ringa till en hjälptelefon och diskutera dina problem konfidentiellt med en arbetare. I Finland finns det gott om hjälptelefoner, och de drivs ofta av olika organisationer. Kom ihåg att en del av hjälptelefonerna är avgiftsbelagda. Nedan ges några exempel på hjälptelefoner:

 • AA har en hjälptelefon, nummer 09 750 200 samt flera lokala telefoner. En förteckning över dessa finns på AA:s webbplats.
 • NA:s hjälptelefon är öppen mellan kl. 18−20 på nummer 050 307 7597.
 • En lista över Al-Anons hjälptelefoner finns på Al-Anons webbplats.
 • Fri från narkotika rf:s hjälptelefon ger stöd, hjälp och information på nummer 010 80 4550 (på finska).
 • Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s hjälptelefon betjänar 24 timmar om dygnet på nummer 0800 900 45. Numret är avgiftsfritt.
 • Kristelefon (Mieli rf) hjälper människor som har krissituationer i livet, tel. 09 2525 0112 (på svenska)
 • Monika-Naiset erbjuder tjänster för invandrarkvinnor och invandrarbarn som upplevt våld. Man kan ringa dem när som helst, också anonymt, eller besöka dem. Telefon: 0800 05058. 

Många kommuner och församlingar har hjälptelefoner. Du kan söka information om dessa på Internet. Du kan ringa och be om engelskspråkig diskussionshjälp.