Ordlista

Remiss
är ett papper som läkaren skickar patienten för vidare vård.

Självriskandel
är den andel av avgiften som kunden själv ska betala. Den övriga, ofta större, andelen betalas ofta av kommunen, Folkpensionsanstalten (FPA) eller försäkringen.

Vårdgaranti
Finland har en gällande vårdgaranti för offentliga hälsovårdstjänster. Detta betyder att hälsostationer och sjukhus lovar sköta om människorna inom en viss tid. Om du har försökt få hjälp på en hälsostation, men inte har fått hjälp, lönar det sig att fråga om vårdgarantin.

Betalningsförbindelse
Du kan få ekonomiskt stöd för missbrukarvård. Kommunerna och Folkpensionsanstalten (FPA) kan ersätta en del av vårdkostnaderna. Olika kommuner har olika regler för detta. Kontrollera hos socialväsendet i din kommun för vilken slags vård du kan få en betalningsförbindelse.