Tolkhjälp

I Finland finns flera tolkföretag. Tolkning är tillgänglig på många olika språk. Till exempel Helsingforsnejdens kontakttolkcentral erbjuder tolktjänster på ungefär 40 afrikanska, asiatiska och europeiska språk. I vissa kontaktsituationer kan myndigheterna beställa och betala tolkningen. Enligt lagen finns det många situationer där myndigheterna är skyldiga att skaffa en tolk eller översättare till klienten.

Detta är emellertid inte alltid möjligt. Det lönar sig att fråga myndigheten om rätten till tolktjänster på förhand. Även om du inte är berättigad till en tolk av myndigheten, kan du alltid skaffa en tolk själv, på egen bekostnad.

Tolktjänster listas på Infobankens webbplats på 15 språk: Behöver du en tolk?