Du är här

Vem är berättigad till tjänster inom missbrukarvård?

Alla personer som är permanent bosatta i Finland har rätt till samma tjänster som finländska medborgare. Om du inte är permanent bosatt i Finland är du inte berättigad till offentliga tjänster som kommunen betalar. Då måste du söka hjälp hos privata tjänsteleverantörer. Du måste själv betala kostnaderna för privata tjänster.

Om du har problem med alkohol-, narkotika- eller läkemedelsbruk och vill ha hjälp, kontakta hälsostationen, företagshälsovården eller närmaste A-klinik. Kommunala hälsostationers tjänster kostar lite i de flesta kommunerna. Om du arbetar, betalar arbetsgivaren arbetshälsovården för dig. Kontrollera om missbrukarvård ingår i din företagshälsovård. Om du är permanent bosatt i Finland är tjänsterna vid A-kliniken i din kommun avgiftsfria för dig.

Missbrukarvården genomförs i allmänhet som öppen vård. Du kan söka dig dit på eget initiativ. Om din situation är svår, bedömer man om du behöver anstaltsvård. Beroende på situationen betalar arbetsgivaren, kommunen, A-kliniken eller du själv anstaltsvården. Du kan ansöka om en betalningsförbindelse hos socialväsendet i din kommun eller A-kliniken. Olika kommuner har olika praxis för betalning.

Du är berättigad till offentliga social- och hälsovårdstjänster om du är

  • finsk medborgare med permanent bosättningsort i Finland
  • EU-medborgare med permanent bosättningsort i Finland
  • medborgare utanför EU med uppehållstillstånd för minst ett år samt en permanent bosättningsort i Finland eller
  • flykting.

Permanent bosatta i Finland

Om du har ett uppehållstillstånd för minst ett år och din hemkommun är i Finland, sägs du bo här permanent. Då har du rätt till samma hälsovård som finländarna. När man bedömer huruvida boendet är permanent, beaktas bland annat

  • tidigare boende i Finland
  • finländskt ursprung
  • flyktingstatus och uppehållstillstånd
  • släktingar som bor i Finland permanent och
  • arbetsavtal för minst två år och Europeiska unionens blå kort.

EU-medborgare

Om du är EU-medborgare behöver du inte ett separat uppehållstillstånd för att få social- och hälsovårdstjänster. Det räcker att du bor permanent i Finland. Om du befinner dig i Finland och behöver sjukvård akut, får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Om du har detta kort, kostar tjänsterna lika mycket för dig som för finländare.

Asylsökande

Om du är asylsökande och ännu inte fått asyl, anses du inte vara permanent bosatt i Finland. Då ordnas dina social- och hälsovårdstjänster i din mottagningscentral. I akuta sjukdomsfall får du vård även på hälsostationer och sjukhus.

Studerande

Om du har flyttat till Finland endast för att studera, anses du inte vara permanent bosatt i Finland. Du ska ha en giltig sjukförsäkring för hela den tid som du befinner dig i Finland. Ta reda på hos ditt försäkringbolag om försäkringen ersätter missbrukarvård. Om försäkringen inte ersätter det, ska du betala själv för vården. Som studerande från ett EU-land får du emellertid hälsovårdstjänster med det europeiska sjukvårdskortet.

Korttidsarbetande

Snuttjobbare, arbetspraktikanter, au pair-arbetare och andra personer som utför korttidsarbete är berättigade till social- och hälsovårdstjänster, om arbetet i Finland pågår i över 4 månader. Om arbetet pågår i under 4 månader får du som EU-medborgare hälsovårdstjänster med det europeiska sjukvårdskortet. Om du inte har kortet, måste du skaffa hjälp hos privata tjänsteproducenter och betala själv för vården.

Turister

Som turist måste du skaffa hjälp hos privata tjänsteproducenter om du inte har det europeiska sjukvårdskortet, med vilket du får hälsovårdstjänster.