Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkohol

AUDIT-frågeformuläret (Alcohol Use Disorders Identification Test) med tio frågor, som tagits fram av Världshälsoorganisationen, har visat sig vara ett bra redskap för att identifiera storkonsumenter av alkohol.

Testa dina dryckesvanor – är ditt alkoholbruk till glädje eller besvär för dig? Har du någon gång velat minska ditt drickande? I det personliga svaret framgår det bland annat hur alkoholen upptas i blodet och förbränns. Man får också statistik om konsumtionen på årsnivå.