Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Droger

DAST-20 (Drug Abuse Screening Test) är ett test som används för att kartlägga problem med drog- och läkemedelsbruk och skapa en bild av problemets svårighetsgrad.

“Missbruk” av narkotika innebär antingen överdosering av receptbelagda läkemedel eller läkemedel som säljs i gatuhandeln eller användning av narkotika i annat än medicinskt syfte. Till narkotika räknas bl.a. cannabis (hasch, marijuana), kokain, opiater (morfin, heroin), stimulantia (bl.a. amfetamin), ämnen som sniffas (bl.a. lim, flytande bränsle), lugnande läkemedel (bl.a. Diapam), barbiturater (bl.a. vissa sömnmedel) och hallucinogener (bl.a. LSD). Kom ihåg att frågorna inte avser alkohol.