Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkoholi

Maailman terveysjärjestön kehittämä kymmenen kysymyksen AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on todettu toimivaksi suurkulutuksen tunnistajaksi. Testi antaa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista, tai vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

Alkoholi-E -testi soveltuu alkoholin käytön kartoitukseen ja hoitomotivaation mittaamiseen. Testi on kehitetty ammattilaisille työvälineeksi.

Alkoholiriippuvuutta testaava SADD (Short-form Alcohol Dependence Data Questionnaire) tarkastelee alkoholiriippuvuutta asteikkona, joka ulottuu lievästä vaikeaan, vähäisistä juomisongelmista aina vakavaan alkoholiriippuvuuteen. Lisäksi testi painottaa alkoholiriippuvuuden subjektiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä piirteitä.

Juomatapatestin henkilökohtaisesti räätälöidyssä palautteessa käydään läpi muun muassa alkoholin imeytymistä, palamista ja vuosikulutustilastoja.

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari on suunnattu ikäihmisten alkoholin käytön itsearviointiin. Mittari antaa palautetta alkoholin käytöstä sekä ohjausta ja keinoja alkoholin käytön vähentämiseksi.

Tulostettavat testit:
AUDIT
AUDIT-C
Alkoholi-E
SADD
ADSUME