Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Bromo-DragonFly

Päivitetty 19.2.2021

Bromo-DragonFly on synteettisesti valmistettu hallusinogeeni. Bromo-DragonFly:sta käytetään mm. nimityksiä Bromo-DragonFLY, 3C-Bromo-Dragonfly, DOB-Dragonfly sekä Br-DF. Nimitys on peräisin yhdisteen molekyylirakenteesta, sillä se muistuttaa sudenkorentoa (eng. dragonfly), jossa on kiinni bromi-atomi.

Bromo-DragonFly on muuntohuume. Tutkittua tietoa Bromo-DragonFly:sta on saatavilla hyvin niukasti. Yhdiste on ensimmäisen kerran syntetisoitu vuonna 1998, jolloin yhdisteen avulla tutkijat yrittivät selvittää aivojen serotoniinireseptorien rakennetta ja aktiivisuutta mm. käyttämällä yhdistettä eläinkokeissa. Suomen tullin ensimmäinen havainto Bromo-DragonFly:sta on vuoden 2007 alusta. Bromo-DragonFly:sta oli hetken aikaa paljon keskustelua erilaisilla päihdemyönteisillä sivustoilla, jonka jälkeen mielenkiinto yhdistettä kohtaan on laskenut. Ilmeisestikin 2010-luvun alussa yhdisteen suosio on hieman kasvanut. Tulli takavarikoi vuonna 2010 yli 7 600 Bromo-DragonFly-annosta. Bromo-DragonFly luokiteltiin Suomessa huumausaineeksi vuonna 2012.

Bromo-DragonFlyn vaikutusmekanismi

Bromo-DragonFly vaikuttaa muiden hallusinogeenien tavoin serotoniinijärjestelmän välityksellä. Vaikutuksien kannalta erityisen tärkeitä ovat keskushermostossa sijaitsevat serotoniinireseptorit (erityisesti 2A-alatyyppi). Bromo-DragonFly on molekyylirakenteeltaan samankaltainen useiden muiden hallusinogeenisten yhdisteiden kanssa, mutta se muistuttaa rakenteeltaan myös amfetamiinia.

Bromo-DragonFly:tä myydään ns. blottereihin eli pieniin paperilappuihin imeytettynä, mutta myös pillereinä ja jauheena. Bromo-DragonFly:n tavanomaista annosta on hankala arvioida, sillä päihdemarkkinoilla on ilmeisesti ollut hyvinkin erivahvuisia eriä liikenteessä. Osittain tämä saattaa johtua valmistusmenetelmistä, minkä lisäksi valmistuseriä on nimetty väärin. Tavanomaisena annoksena vahvaa Bromo-DragonFly -versiota voidaan pitää noin 200–400 mikrogrammaa. Voimakas annos olisi tällöin noin 500–800 mikrogrammaa.

Bromo-DragonFly:n vaikutusaika on huomattavasti pidempi kuin muiden hallusinogeenien. Vaikutus alkaa noin 20–90 minuutin kuluessa ja voimistuu hiljattain muutamien tuntien aikana. Niin kutsuttu tasannevaihe kestää 6–12 tuntia, minkä jälkeen vaikutus hiljalleen heikkenee useiden tuntien aikana. Kokonaiskesto on 12–24 tuntia, joskus jopa 36 tuntia tai pidempään.

Bromo-DragonFlyn vaikutukset ja haittavaikutukset

Käyttäjien kuvaamia toivottuja vaikutuksia ovat esimerkiksi mielialan kohoaminen, muutokset näkökyvyssä, energisyys, kyky assosioida asioita paremmin ja minäkuvan heikentyminen (eng. ego softening). Ruokahalun katoamista ja ei-toivottuja näköhäiriöitä saattaa myös esiintyä. Haitallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi lyhytaikainen muistin menetys, sekavuus sekä lihasten jäykkyys. Myös univaikeuksia ja pahoinvointia saattaa esiintyä. Näköhäiriöt altistavat onnettomuuksille. Voimakkaat negatiiviset kokemukset voivat aiheuttaa mm. pelkotiloja. Voimakas verisuonten supistuminen on johtanut kuolioiden muodostumiseen raajoissa. Bromo-DragonFly vaikuttaa useampaan 2-tyypin serotoniinireseptoriin ja on monoamiinioksidaasi A -entsyymin estäjä, minkä takia käyttöön saattaa liittyä serotoniinisyndrooman riski. Yhdistettä ei ole tutkittu tarpeeksi ja se saattaa aiheuttaa käyttäjilleen yllättäviä, kohtalokkaita sivuvaikutuksia.

Hallusinogeenien lopullinen vaikutus riippuu hyvin paljon käyttäjän mielentilasta ja ympäristöstä − tismalleen sama aine ja annos voi aikaansaada hyvin erilaisia kokemuksia käyttäjälleen eri ajankohtina. Fyysisen tai psyykkisen riippuvuuden kehittyminen yhdistettä kohtaan lienee mahdollista, mutta luultavasti epätodennäköistä. Yhdistettä kohtaan kehittyy sietokykyä (toleranssi).

Useat hallusinogeenit vaativat minimiannokseksi milligrammojen luokkaa olevan annoksen. Bromo-DragonFly:n tavanomaiset annokset ovat satojen mikrogrammojen luokkaa, joten yliannostusriski on erittäin suuri. Yliannostustapauksissa vaikutus saattaa kestää jopa päiviä, minkä ohella voi ilmetä mm. ihon punoitusta, minuuden katoamista (eng. ego-loss) sekä päänsärkyä. Myös kohtalokkaiden haittavaikutusten riski suurenee, ja Bromo-DragonFly:n tiedetäänkin aiheuttaneen kuolemantapauksia. Käyttäjät ovat lisäksi raportoineet tapauksia, joissa heille on myyty LSD:tä, joka onkin osoittautunut Bromo-DragonFly:ksi. Vasta-ainetta ei ole olemassa, vaan yliannostustapauksia hoidetaan oireenmukaisesti.

Yliannostustapauksissa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon (112).

Veli-Matti Surakka
proviisori

Päivittänyt 19.2.2021:
Janne Nahkuri, A-klinikkasäätiö

Alkuperäinen julkaisu 8.8.2011

Lähteet

Chambers JJ, Kurrasch-Orbaugh DM, Parker MA, Nichols DE: Enantiospecific synthesis and pharmacological evaluation of a series of super-potent, conformationally restricted 5-HT2A/2C receptor agonists. Journal of Medical Chemistry 44(6), 1003–1010, 2001.

 

Laparetto-Reiniluoto O, Tacke U, Hoppu K: Design ylettyy jo huumeisiinkin. Suomen Lääkärilehti 16–17:1398–1401, 2011. Haettu internetistä osoitteesta: [HUOM 27.6.2014: ulkoinen linkki ei ole enää saatavilla].

 

Monte AP, Maroa-Lewicka D, Parker MA, Wainscott DB, Nelson DL, Nichols DE: Dihydrobenzofuran Analogues of Hallucinogens. 3. Models of 4-Substituted (2,5-Dimethoxyphenyl) alkylamine Derivatives with Rigidified Methoxy Groups. Journal of Medical Chemistry 39(15), 2953–2961, 1996.

 

Muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi ensimmäistä kertaa, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 1.3.2012. Viitattu 19.2.2021. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Nichols DE: Hallucinogens. Pharmacology & Therapeutics 101, 131–181, 2004.

 

Noble C, Holm NB, Mardal M, Linnet K. ”Bromo-dragonfly, a psychoactive benzodifuran, is resistant to hepatic metabolism and potently inhibits monoamine oxidase A”. Toxicology Letters, Volume 295, 1 October 2018, Pages 397-407.

 

Parker MA, Marona-Lewicka D, Lucaites VL, Nelson DL, Nichols DE: A novel (benzodifuranyl)aminoalkane with extremely potent activity at the 5-HT2A receptor. Journal of Medical Chemistry 41(26):5148–9, 1998.

 

Päihdeaiheiset keskustelupalstat (mm. Päihdelinkki).

 

Sairanen S: LSD ja muut hallusinogeenit, 2006. Päihdelinkin tietoiskut. Haettu internetistä osoitteesta: www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-laakkeet-ja-muut-paihdeaineet/lsd-ja-muut-hallusinogeenit.

 

Stonea AL, O´Brien, De La Torre A, Anthony JC: Who is becoming hallucinogen dependent soon after hallucinogen use starts? Drug and Alcohol Dependence, Volume 87, Issues 2–3,  pp. 153–163, 2007.

 

Surakka V-M: Bromo-Dragonfly – uusi hallusinoiva yhdiste. Opinnäytetutkielma, farmaseutin koulutusohjelma. Kuopion yliopisto 2008. www.erowid.org

 

www.tulli.fi