Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Lääkkeiden väärinkäyttö

Päivitetty 31.3.2019

Ihmisen hermostoon ja tunnetiloihin vaikuttavilla lääkeaineilla on yleensä hoidollisten vaikutusten ohella myös epäsuotavia vaikutuksia. Tässä mielessä ongelmallisia ovat rauhoittavat ja unilääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit ja bentsodiatsepiinien kaltaiset yhdisteet eli niin sanotut Z-yhdisteet. Lisäksi sellaisia ovat muun muassa keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet kuten morfiinijohdannaiset, laihdutuslääkkeet eli amfetamiinin kaltaiset aineet ja jotkut yskänlääkkeet, jotka sisältävät kodeiinia tai efedriiniä. Lääkkeiden väärinkäyttö yhdessä alkoholin, päihteiden tai muiden päihdyttävien lääkkeiden kanssa voi olla hengenvaarallista.

Lääkkeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi näiden lääkkeiden saatavuus on lääkärin valvomaa eli se vaatii reseptin. Reseptilääkkeiden ohjeiden vastainen käyttö on siitä huolimatta tutkimusten mukaan yleistä, erään arvion mukaan vain kolmasosa käyttää lääkettä niin kuin lääkäri on tarkoittanut. Osa ”väärinkäytöstä” on pelkästään terveydellisesti haitallista käyttöä, osa varsinaista lääkkeiden päihdekäyttöä.  On arvioitu, että Suomessa olisi jopa 50 000 – 100 000 lääkeaineiden väärinkäyttäjää.

Lääkkeiden haitallista käyttöä on esimerkiksi antibioottikuurien ottaminen ”varmuuden vuoksi”, kuurien keskenjättäminen oireiden helpottuessa tai särkylääkkeiden liikakäyttö. Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden niin sanottu tapakäyttö voi sekin fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden lisääntyessä saada käyttäjän ylittämään ohjeiden mukaisen annostuksen. Elimistö saattaa tottua lääkkeisiin niin, että toivotun lääkinnällisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan entistä suurempi annos. Tällaisissa tilanteissa tulee sopia yhdessä lääkärin kanssa käytettävästä annoksesta.

Varsinaisella väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä enemmän tai vähemmän tietoista rauhoittavan tai muun lääkkeen käyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi tai tilan muuttamiseksi. Lääkkeitä käytetään tällöin esimerkiksi yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa, tavallisesti yliannoksina. Kielen alla sulatettavaksi tarkoitettua tablettia saatetaan murskata ja nuuskata nenän kautta. Suun kautta otettavaa lääkettä saatetaan uuttaa nesteeseen ja käyttää suonensisäisesti. Tällöin verenkiertoon joutuu valmisteissa olevia apuaineita kuten talkkia, jotka tukkivat verisuonia, aiheuttavat erilaisia tulehduksia ja mahdollisesti myös pysyviä silmävaurioita. Riski tahattomalle yliannostukselle on myös kasvanut.

Lääkkeiden päihdekäyttö on osa vaikeaa monipäihderiippuvuusongelmaa, johon tavallisesti liittyy mukaan alkoholi. Päihdehakuisen lääkkeiden käytön tai lääkeriippuvuuden takana voi olla myös huumeongelma. Erityisesti opiaattiriippuvaiset päihteiden käyttäjät voivat etsiä korvikelääkkeitä sekä lievitystä vieroitusoireisiinsa opiaatteja sisältävistä lääkevalmisteista – tai mistä tahansa oloa helpottavasta lääkevalmisteesta.

Lääkkeiden väärinkäyttäjien tapaturmainen kuolleisuusriski on suuri. Riski kasvaa merkittävästi, jos taustalla on sekakäyttöä tai opioidien käyttöä. Jos tila on luisunut hallitsemattomaksi, voivat omat keinot irrottautua kierteestä olla vähissä. Asiantuntija-apua näihin ongelmiin saa muun muassa nuorisoasemilta, A-klinikoilta ja muutamilta päihdehuollon erikoispoliklinikoilta, kuten HYKS päihdepsykiatrian poliklinikalta. Oman asunpaikkakunnan terveyskeskus auttaa myös.

Antti Holopainen
ylilääkäri, Järvenpään sosiaalisairaala

Päivittänyt:
Veli-Matti Surakka
proviisori

Alkuperäinen julkaisu 20.12.2005 

Lähteet

Huttunen M: Psyykenlääkkeet. Lääkärikirja Duodecim 30.11.2018.

 

Huttunen M: Lääkeriippuvuus. Lääkärikirja Duodecim 30.11.2018.

 

Joukanen S: Lääkkeiden päihdekäytön taustalla on usein traumatisoituminen. Sic! 1/2015.  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

 

Käypä hoito -suositus:   Huumeongelmaisen hoito. Julkaistu: 12.04.2018.

 

Pharmaca Fennica 2018.

 

Rassool GH: Alcohol and Drug Misuse: A Handbook for Students and Health Professionals, 1. painos. Routledge 2008.

Kysy neuvonnasta

Vinkki! Päihdealaan perehtyneet proviisorit auttavat verkkoneuvonnassa maksutta. Kysyä voi nimettömästi.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon