Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nimettömät alkoholistit (AA) ja Nimettömät narkomaanit (NA) -vertaisryhmät

Julkaistu 1.10.2021

AA ja NA ovat 12 askeleen ohjelmaan perustuvia vertaistukiryhmiä.

AA eli Nimettömät alkoholistit

Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Anonymous on kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenten päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA- ryhmät perustuvat vertaistukeen ja ovat nk. toveriseuroja.

AA-liikkeen perustivat Bill W. (William Griffith Wilson) ja ”Dr. Bob” (Robert Holbrook Smith) Yhdysvalloissa vuonna 1935. He huomasivat, että keskustellessaan yhdessä juomisestaan ja sen aiheuttamista haitoista sekä toimiessaan muiden alkoholiongelmaisten kanssa he pysyivät raittiina ja alkoivat toipua.

AA kokousten henkisenä perustana toimii kahdentoista askeleen toipumisohjelma. Kokouksissa käsitellään myös ryhmätoiminnan yhtenäisyyttä määrittäviä 12 perinnettä. Lisäksi käytössä on muuta AA-aineistoa, kuten Nimettömät Alkoholistit -kirja, joka on samalla koko AA-liikkeen pääteos.

Kahdentoista askeleen ohjelma perustuu alkoholistien kokemuksiin siitä, miten he olivat pysyneet raittiina. Kaksitoista perinnettä muodostuu puolestaan kokemuksista, kuinka ryhmien olisi parasta toimia ja miten AA-yhteisö voi säilyttää yhtenäisyytensä. AA:ssa on myös kolme perintöä: toipuminen, yhtenäisyys ja palvelu.

AA-liike on saanut alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1935. Sittemmin toiminta on levinnyt noin 180 maahan. Tämänhetkiseksi jäsenmääräksi arvioidaan maailmanlaajuisesti 2,3 miljoonaa. Suomessa Nimettömät Alkoholistit ovat toimineet vuodesta 1948. AA-ryhmiä on maassamme noin 600 lähes jokaisella paikkakunnalla.

NA eli Nimettömät narkomaanit

1940-luvun lopulla joukko AA-kokouksissa käyviä addikteja alkoi pohtia AA:n (Nimettömät Alkoholistit) 12 askeleen ohjelman soveltamista myös addiktiosairaudesta toipumiseen, koska kasvava huumeongelma alkoi näkyä AA-kokouksissa.

Ensimmäinen NA-kokous on pidetty vankilassa New Yorkissa vuonna 1948, mutta ryhmän toiminta loppui melkoisen nopeasti. NA sellaisena kuin sen tänään tunnemme sai alkunsa Los Angelesissa vuonna 1953. Näihin aikoihin säännöllisesti kokoontuvat toipuvat addiktit saivat AA:lta luvan lainata 12 askeleen ohjelmaa ja muokata siitä addikteille soveltuvan.

12 askelta

Kaksitoista askelta muodostaa henkilökohtaisen toipumisohjelman ytimen. Ne esitetään ehdotuksina ja ne perustuvat AA:n varhaisimpien jäsenten kokemuksiin.

Askeleet kuvaavat sitä asioihin suhtautumista, minkä AA:n ensimmäiset jäsenet uskoivat ensi sijassa auttaneen heidän pyrkimyksiään kohti raitista elämäntapaa.

Kahdentoista askeleen hyväksyminen ei ole pakollista, mutta niiden seuraamista suositellaan vahvasti.

On sanottu, että on mahdotonta noudattaa sananmukaisesti kaikkea, mitä askelissa on sanottu. Vaikka tämä on totta, ovat hyvin monet AA:laiset kuitenkin sitä mieltä, että he jo käytännöllisistä syistä tarvitsevat välttämättä askelia voidakseen pysyä päihteettömänä. Vaikka askelissa puhutaan Jumalasta, tällä tarkoitetaan mitä tahansa asiaa tai korkeampaa voimaa, joka on toipujalle itselleen läheinen tai tärkeä, ei mitään tiettyä jumalaa.

Juha Sedergren
A-klinikkasäätiö

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon