Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihdepalveluja aikuisille

Päivitetty 11.4.2023

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia eri elämänalueille. Huoli päihteiden haitallisista vaikutuksista, hankaluudet läheisissä ihmissuhteissa tai työelämässä sekä taloudelliset ongelmat saavat etsimään apua kodin ulkopuolelta. Keskustelu ulkopuolisen luotettavan henkilön kanssa voi auttaa löytämään ratkaisun ajankohtaisiin ongelmiin.

Apua päihdeongelmiin kannattaa hakea paikasta, jossa yleensä on tottunut asioimaan esimerkiksi sairauden vuoksi. Terveyskeskuksissa voi päihdeongelman selvittelyyn varata ajan lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolla voi käsitellä päihdeongelman luonnetta ja suunnitella tarvittavia tutkimuksia ja hoitoa. Näissä tutuissa paikoissa asioiminen on helppoa, kun on mahdollisuus keskustella sellaisen ammattihenkilön kanssa, joka tuntee potilaan terveydentilan ennestään.

Terveyskeskusten päivystysvastaanotolle voi hakeutua milloin tahansa, jos tarvitsee kiireellistä hoitoa. Päihdeongelmasta puhuminen ja omien selviytymiskeinojen harjaannuttaminen auttavat usein selviytymisessä. Taloudellisiin ongelmiin, lastenhoidon järjestelyihin tai esimerkiksi asumiseen liittyviin kysymyksiin saa tukea ja neuvoja hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Perheneuvoloista saa tukea ja neuvoja vanhempien ja lasten ongelmiin, joihin voi yhtenä asiana liittyä päihteiden käyttö.

Hyvinvointialueiden tai A-klinikka Oy:n ylläpitämät A-klinikat ovat päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen tarkoitettuja palveluyksiköitä. A-klinikoilla työskentelee sosiaalityön tai terveydenhuollon ammattikoulutuksen saaneita työntekijöitä. Hoitomuotoina ovat yksilö-, perhe- tai ryhmähoidot. Keskusteluapu ja päihteisiin ja elämäntilanteeseen liittyvä neuvonta muodostaa hoidon lähtökohdan. A-klinikoilla voidaan tutkia myös potilaan terveyttä. Hoito A-klinikoilla on maksutonta. Hoito edellyttää tavallisesti ajanvarausta, mutta monilla klinikoilla on myös päivystysvastaanotto kiireellistä apua tarvitseville.

Katkaisuhoitoasemilla voi olla muutaman vuorokauden mittaisessa valvotussa hoidossa. Hoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen turvallisessa ympäristössä. Potilaan toivuttua päihteiden vaikutuksista hän voi saada tietoa erilaisista hoitomuodoista ja suunnitella tarvitsemaansa jatkohoitoa.

Eri puolilla maata sijaitsevat kuntoutuslaitokset on tarkoitettu tehostettuun hoitoon, jos avohoidon palvelut eivät yksin riitä. Eri mittaiset hoitojaksot normaalin elämänpiirin ulkopuolella kannattaa suunnitella avohoidon kanssa. Laitoshoitoon hakeudutaan A-klinikoiden tai hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta.

Päihdeongelmaisten oma-apuryhmiä toimii monilla paikkakunnilla. Nimettömät alkoholistit (AA) ja nimettömät narkomaanit (NA) ovat päihteiden käytöstä kärsivien toveriseuroja, joissa esiinnytään nimettöminä. Al-Anon-ryhmät ovat alkoholistien puolisoille tai muille omaisille tarkoitettuja vastaavia ryhmiä. Ryhmät ovat avoimia jokaiselle päihdeongelmaiselle tai hänen omaiselleen. Toimintamuotona ovat ryhmäkokoukset, joissa voi keskustella ongelmasta ja saada toinen toiseltaan tukea raittiuteen. A-killat ovat A-klinikoiden asiakkaiden perustamia rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat A-klinikoilla hoidossa olevien potilaiden tukijärjestelmänä tai laitoshoidossa olleiden potilaiden jatkohoitopaikkoina.

Psyykkiset ongelmat ja päihteiden käyttö voivat monin tavoin liittyä toisiinsa. Moni päihderiippuvainen kärsii samanaikaisesta ahdistuneisuudesta. Erilaiset psykoterapiat ovat tehokkaita psyykkisten oireiden lievittämisessä. Käytännössä on todettu, että päihdepotilaiden psykoterapia kannattaa aloittaa vasta, kun päihteiden käyttö on ensiksi saatu hallintaan. Päihteiden käytön loputtua osa vakavistakin psyykkisistä häiriöistä lievittyy itsestään.

Pekka Heinälä
Psykiatrian erikoislääkäri
Alkuperäinen julkaisu 20.12.2005

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon