Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihdepalveluja lapsille ja nuorille

Päivitetty 30.3.2021

Lasten ja nuorten päihteisiin liittyvissä pulmissa ei Suomessa tarvitse olla yksin.

Päihdepalveluista voi paikkakunnallasi vastata esimerkiksi nuorisoasema, nuorisopoliklinikka, päihdepoliklinikka tai terveysasema. Voit aina kääntyä niiden puoleen kaikissa päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelut siellä ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Päihdepalveluissa työskentelee mm. sairaanhoitajia, sosiaaliterapeutteja, sosiaaliohjaajia sekä lääkäreitä. Täältä saa apua monissa päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Alle 18-vuotiaiden kohdalla voi ottaa yhteyttä lastensuojelun palveluihin. Täällä uusien yhteydenottojen kohdalla kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnin avulla, mitkä palvelut ovat kyseille perheelle sopivimmat.

Oppilaitosten kuraattorit ja terveydenhoitajat auttavat myös näissä asioissa. Tärkeinä linkkeinä saattavat olla myös kuntien nuorisotyöntekijät, joista monet kohtaavat päihteisiin liittyviä ongelmia työssään lähes päivittäin.

Useilla seurakunnilla on nuorisotyöhön erikoistuneita työntekijöitä, jotka ovat valmiita keskustelemaan ja auttamaan päihdekysymyksissä. Lisäksi eräät vapaaehtoisjärjestöt kuten Irti Huumeista tarjoavat huumeita käyttäville sekä heidän omaisilleen erilaisia neuvonta- ja tukipalveluita. Päihdeneuvontapuhelimessa ammattilaiset vastaavat päihteisiin liittyviin kysymyksiin ja antavat keskustelutukea ympäri vuorokauden.

Edellä on lueteltu monia vaihtoehtoja, joista saat apua päihdekysymysten yllättäessä. Monet niistä tarjoavat apuaan myös monissa muissa vaikeissa elämäntilanteissa (mm. seksuaalinen hyväksikäyttö, perheväkivalta, koulukiusaaminen, ihmissuhde- tai seurusteluongelmat, vanhempien päihdeongelma). Myös peliriippuvuuteen voi hakea helpotusta esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluista tai Peluurista.

Paikkakuntasi palveluiden puhelinnumerot löydät verkon hakupalvelulla (Google) tai hyvinvointialueesi kotisivulta. Tarkempia tietoja saat paikallisista päihdepalveluista tai nuorisoasemilta. Mikäli avohoidon palvelujen ei katsota riittävän tai ne eivät ole tarkoituksenmukaisia, Suomessa on useita nuorten päihdeongelmiin erikoistuneita hoitopaikkoja.  Hoidon tarvetta arvioidaan yhdessä sosiaalityöntekijän tai päihdetyöntekijän kanssa, joten vaikeissa tilanteissa tulee ottaa yhteyttä ammattilaisiin ja sitä kautta hakeutua avun piiriin.

Tärkeintä on, että tiedät apua olevan saatavilla.

Esa Tolonen
sosiaaliterapeutti, Kymen A-klinikkatoimi

Päivittänyt 1.11.2011:
Tuija Vilkko
TtM, psyksh., kehittämiskoordinaattori
Kettutien erityispoliklinikka/Järvenpään sosiaalisairaala

Päivittänyt 30.3.2021
Sanna Tanskanen ja Outi Partti
Projektipäällikkö ja projektityöntekijä
Palasista eteenpäin – tukea läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä

Alkuperäinen julkaisu 20.12.2005

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon