Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Retkahtamisen ennusmerkit ja juomisen petaaminen

Itsestä voi tuntua siltä, että retkahdus tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kuitenkin sitä tyypillisesti edeltää sarja tapahtumia ja valintoja, jotka vievät lähemmäksi juomista. Puhutaan juomisen petaamisesta. Petaaminen on tyypillisesti toiminnan, ajatusten tai asenteiden tiedostamatonta muuttumista: itse et välttämättä huomaa petaamista.

Kun juomista pedataan, omaa mieltä muokataan vastaanottavaiseksi ryhtyä taas juomaan. Valppaus pysyä irti päihteestä rakoilee. Petaamalla hakee itse itseltään ”lupaa” tai oikeutusta juomiseen. On tärkeää oppia tunnistamaan, millä tavalla itse petaa paluuta juomiseen.

Esimerkkejä, miten juomisen petaaminen voi tapahtua. Mihin niistä huomaat itselläsi alttiutta?

  • Teot: Ostan kotiin alkoholia ”vierasvaraksi”, käyn kantabaarissa kavereiden kanssa ”kahvilla”.
  • Muutokset tunnetiloissa: Tunnen levottomuutta, rauhattomuutta, kielteisyyttä, tyytymättömyyttä, ärtymystä, riidanhakuisuutta.
  • Ajatus muuttumisesta: Ajattelen, että elämäni on muuttunut ajasta kun join. Johtopäätös: juominen on minulle vaaratonta.
  • Voittajaolo ja yli menevä itsevarmuus: Onnistumisen tunne ja riehakkuus voi olla retkahduksen lähtölaukaus.
  • Näyttämisen halu: Uhoaminen ja halu tai tarve tuoda esiin omaa ”vahvuutta”: ”Voin ottaa pari olutta ilman että retkahdan”.
  • Pettymys odotuksissa: Olen pettynyt, kun puoliso muuttunutkaan, vaikka lopetin juomisen; olen pettynyt, koska elämä ei muuttunutkaan paremmaksi, vaikka raitistuin.
  • ”Ansaitseminen”: Ajattelen, että kun olen tsempannut näin hyvin, voin ottaa yhden.
  • Päihdemyönteisyys: puhutaan myönteiseen sävyyn juomisesta. Jos käydään hoidossa, aletaan mitätöidä hoitoa.

Tehtävä:

Pohdi, minkälaiset tapahtuma- tai ajatuskulut murentavat itseltäsi maaperää juomisen lopettamisen tai vähentämisen päätöksen alta? Kysy läheisiltäsi, mitä he ovat havainneet: minkälaisia ennusmerkkejä he huomasivat ennen retkahtamistasi? Opettele tunnistamaan omia tunteitasi ja pidä tunnepäiväkirjaa. Mitkä tunteet ovat kunakin päivänä vallassa?

Voit tehdä tehtävät myös täytettävälle pdf-lomakkeelle. Avaa lomake ja kirjoita vastaukset. Voit tallentaa pdf-tiedoston omalle laitteellesi tai tulostaa sen.

Asioita, jotka saattavat altistaa juomiselle tai olla merkki juomisen petaamisesta:

Tasapainon horjuminen
Juomisen petaamisessa on monesti kyse tavalla tai toisella tasapainon horjumisesta. Siihen, missä ennen on vallinnut joltinenkin rauha ja tyyneys, on tullut nyt levottomuus ja ärtyneisyys. Ihmiset alkavat ärsyttää, alat hakea riitaa jne.

Hillittömyydet
Päihteettömyyden mukanaan tuomaa tyhjää aikaa on helppo paeta esimerkiksi liialliseen työntekoon. Yhdellä elämänalueella tapahtuvien ylilyöntien on tapana johtaa ylilyönteihin toisillakin elämänalueilla. Silloin uhaksi tulee epätasapaino ja riski retkahtaa.

Voittajaolo
Joskus retkahduksen taustalla on ajatus siitä, että elämässä on tapahtunut jokin suuri käänne parempaan päin. Tulee tunne, että koko elämä (ja itsekin) on muuttunut ja ikävät asiat jääneet lopullisesti taakse. Olo on ylivirittyneen myönteinen, on voittajafiilis ja vallitsee katteeton itseluottamus. Voi tulla tunne, että juoda voisi jälleen ilman liiallisuuksiin menon riskiä. Toisaalta vaarana voi olla myös mitä hyvänsä pientäkin pettymystä seuraava ylireagointi retkahtamalla.

Asioiden vatvominen
Juomisen lopettaminen voi tuoda mukanaan yksinäisyyttä ja lymyilyä omissa nurkissa omien ajatusten seurassa. Innostus alkaa vaihtua hiipuvaan ja synkkenevään mielialaan. Asioita alkaa nähdä kielteisessä valossa, ja kielteisyys ruokkii lisää kielteisyyttä. Kielteiset mielialat usein edeltävät retkahdusta.

Kielteisyyden kehä
Kielteiset ajatukset ruokkivat lisää kielteisiä ajatuksia ja seurauksena voi olla kielteisyyden kehä. Pahimmillaan seuraus voi olla näennäislooginen johtopäätös, jossa retkahtaminen alkaa näyttää väistämättömältä: minusta ei ole mihinkään muuhun kuin juopoksi. Tärkeää on opetella korjaamaan omaa sisäistä puhetta myönteisempään ja rakentavampaan suuntaan.

Ajatusvääristymät
Ajatusvääristymät ovat haitallisia ajatusmalleja, jotka estävät saavuttamasta sitä mitä haluaa ja tavoittelee. Ne myös luovat maaperää retkahtamiselle. Tyypillisiä ajatusvääristymiä ovat myönteisen poissulkeminen (nähdään vain kielteiset asiat, myönteiset asiat jätetään huomiotta tai ne mitätöidään) ja mustavalkoinen ajattelu (asioista nähdään vain ääripäät mutta ei sitä, mitä on niiden välissä).

Lue lisää: