Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietoa amfetamiinista

Amfetamiini kuuluu keskushermoston stimulantteihin. Aine esiintyy valkoisena tai kellertävänä pulverina, kapseleina tai erivärisinä tabletteina. Sitä käytetään suun kautta, nuuskaamalla, suonensisäisesti tai mällinä.

Lue lisää: Pikatieto
Katso myös animaatio: miten amfetamiini vaikuttaa aivoissasi ja kehossasi.

Välittömät vaikutukset

Minkä tahansa huumeen vaikutus riippuu useista eri seikoista, joita ovat muun muassa:

  • käytetyn kerta-annoksen suuruus
  • käyttäjän aikaisemmat huumeidenkäyttökokemukset
  • huumeen käyttötapa
  • olosuhteet, joissa huumetta käytetään (paikka, käyttäjän psyykkinen tasapaino ja tunnetila, muiden henkilöiden läsnäolo, yhtäaikainen muiden huumeiden tai alkoholin käyttö jne.)

Amfetamiinin vaikutukset kohdistuvat aivojen ohella sydämeen, keuhkoihin ja elimistön muihin osiin. Matalat annokset lisäävät energisyyttä, levottomuutta, puheliaisuutta, hyvän olon tuntemuksia, unettomuutta, vapinaa, pupillien laajenemista, ruokahaluttomuutta ja suun kuivumista. Pulssi ja hengitystiheys kiihtyvät, verenpaine kohoaa.

Annosten kasvaessa mielihyvä, itsevarmuus, puheliaisuus ja levottomuus lisääntyvät. Väkivaltaista käyttäytymistä, paniikkitiloja, hikoilua, päänsärkyä, sekavuutta, vainoharhaisuutta, harha-aistimuksia ja vatsan toiminnan häiriöitä voi myös esiintyä.

Vakavissa yliannostuksissa esiintyy kuumetta, kouristuksia, rintakipua, pyörtymisiä ja tajuttomuutta. Aivoverenvuodon tai sydänkohtauksen vaara kasvaa ja joskus seurauksena voi olla myös kuolema. Yliannostustilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Pitkäaikaisen käytön vaikutukset

Amfetamiinin pitkäaikainen käyttö johtaa unihäiriöihin ja sekavuuteen. Harhaluuloja ja -aistimuksia saattaa ilmaantua. Käytös voi olla arvaamatonta ja väkivaltaista etenkin jos samanaikaisesti on käytetty alkoholia tai bentsodiatsepiineja (”pameja”). Krooniseen käyttöön liittyy jännitys- ja pelkotiloja, kohonnutta verenpainetta, ruokahaluttomuutta, masentuneisuutta sekä sydämen rytmihäiriöitä. Jos amfetamiinia käytetään suonensisäisesti, eikä pistämisturvallisuudesta pidetä huolta, epäpuhtaiden neulojen käytön seurauksena HIV- ja hepatiittiriski kasvavat.

Sietokyvyn kasvu ja riippuvuus

Amfetamiinin, samoin kuin muidenkin huumeiden, toistuva käyttö johtaa siihen, että elimistön sietokyky eli toleranssi aineelle kohoaa. Sietokyvyn kasvaessa amfetamiinin mielialaa kohentavat vaikutukset heikkenevät. Annosta on silloin nostettava saman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Sietokyky saattaa myös laskea suhteessa joihinkin amfetamiinin vaikutuksiin. Esimerkiksi merkityksetöntä toistuvaa käyttäytymistä voi ilmaantua entistä helpommin.

Psyykkisestä riippuvuudesta voidaan puhua silloin, kun aineen käyttö muuttuu pakonomaiseksi, kun siihen liittyy voimakkaita mielihaluja ja kun ajatukset ja toiminta kiertyvät yhä selvemmin aineen hankkimisen ja käytön ympärille. Amfetamiiniin liittyvä psyykkinen riippuvuus on usein voimakasta.

Fyysinen riippuvuus tarkoittaa sitä, että elimistö on mukautunut kyseisen aineen läsnäoloon. Käytön äkillinen lopettaminen aiheuttaa epätasapainotilan, joka ilmenee vieroitusoireina. Tyypillisiä vieroitusoireita ovat ärtyvyys, väsymys, unihäiriöt, nälkä, masentuneisuus ja raivokohtaukset.