Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Oma identiteetti on hukassa

Arvioi asteikolla 1-10, kuinka voimakkaasti tämä näyttäytyy elämässäsi.  (1= ei ollenkaan, 10 = koko ajan).

Läheisriippuvaisessa suhteessa oma identiteetti alkaa hapertua. Todellisuudessa identiteetin rakentuminen on usein jäänyt kipeästi kesken. Identiteetissä yhdistyy erilaisia rooleja, joiden koemme kuuluvan itsellemme. Ihminen voi olla esimerkiksi sekä äiti, työntekijä, puoliso, ystävä, se reipas tai se, johon voi luottaa. Syvempi olemuksemme on kuitenkin jotain, mitä tällaiset roolit eivät pysty kahlitsemaan. Läheisriippuvainen ei enää ehkä edes muista, mistä asioista itse aidosti pitää ja millainen on, jos ei pakota itseään väkisin esimerkiksi miellyttäjän tai mahdollistajan rooliin.

Jatka lausetta:

Jos huomioni ei olisi niin kiinnittynyt läheiseeni, niin elämässäni tulisi tilaa… (Esim. omille harrastuksille, omalle sosiaaliselle elämälle, sille, että voisin keskittyä paremmin töissä.)

Mitkä asiat ovat ”niin sinua”? (Esim. tanssi, asioiden syvällinen pohtiminen, luonnossa oleminen, kirjoittaminen.)

Minkälaiset asiat ovat sinulle merkityksellisiä? (Esim. luottamus, syvät ja aidot ihmissuhteet, se, että työ tuntuu minulle merkitykselliseltä, hyvä suhde lapsiin.)

Mitä asioita haluaisit kokeilla, ihan itseäsi varten? (Esim. maalausta, ratsastusta, käydä elokuvissa ja ravintolassa syömässä vain itseni kanssa.)

Voit tehdä tehtävät myös täytettävälle pdf-lomakkeelle. Avaa lomake ja kirjoita vastaukset. Voit tallentaa pdf-tiedoston omalle laitteellesi tai tulostaa sen.