Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alaikäisen hoitoonohjaus

Alle 18-vuotiaan kohdalla on muistettava hänen käytöksestään huolimatta, että hän on vielä lapsi. Vanhemmat tai huoltajat ovat viimekädessä vastuussa hänestä.

Huumeidenkäyttöön on hyvä puuttua jo kokeiluvaiheessa.

Asian puheeksi ottaminen lapsen kanssa:

  • Mahdollisesta huumeidenkäytöstä on tärkeä kysyä suoraan  ”Oletko käyttänyt jotain huumeita, jos niin mitä?”
     
  • Nuoren on helpompi antaa suora vastaus suoraan kysymykseen esim. ”Käytitkö kannabista eilen yhdessä kavereittesi kanssa?”
     
  • On tärkeää puuttua mahdollisimman varhain – aidosti ja avoimella otteella.
     
  • Keskusteluun voi tarvittaessa ottaa mukaan koulun, terveys- ja sosiaalitoimen ammattiapua. Nuoren olisi hyvä pysähtyä itse pohtimaan huumeidenkäyttöön liittyviä riskejä sekä mahdollisia seurauksia.

Lastensuojelulain mukaan lapsi on otettava huostaan, mikäli hän vakavasti vaarantaa terveyttään ja kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä.

Alaikäisen hoitoonohjauksessa auttavat alueen terveys- ja sosiaalitoimi ja nuorisoasema. Tietoa oman paikkakunnan palveluista löytyy kunnan kotisivuilta.