Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tunnista omat arvosi

Arvot tarkoittavat elämäämme ohjaavia periaatteita ja asioita, jotka ovat meille elämässä tärkeitä. Usein puhutaan arvojen kirkastamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että selkiyttää itselleen mitä nuo elämän periaatteet henkilökohtaisesti ovat. Jokaisen tulisi pohtia omia arvojaan, sillä arvot ohjaavat toimintaamme ja sitä minkälaisia ihmisiä haluamme olla. Arvot kertovat myös siitä, miten haluamme käyttäytyä ja minkälaisia valintoja teemme. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä arvoja, vaan toiselle sopiva arvo ei välttämättä sovi toiselle.

Tärkeintä on, että sinun arvosi saavat sinut voimaan hyvin. Olemme usein tilanteessa, jossa arvomme ja käyttäytymisemme ovat ristiriidassa. Tätä kutsutaan arvoristiriidaksi. Riippuvuuskäyttäytymisen kohdalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa ihminen pitää rehellisyyttä ja perhekeskeisyyttä itselleen tärkeinä arvoina. Voi olla, että hän ei ole pitkään aikaan edes pohtinut omia arvojaan, joten nämä hänelle tärkeät arvot ovat pimennossa. Mikäli rehellisyys ja perhekeskeisyys ovat ihmiselle tärkeitä arvoja, saattaa olla, että riippuvuuskäyttäytyminen on täysin ristiriidassa niiden kanssa. Kun ihminen alkaa kirkastamaan arvojaan ja havahtuu, että on toiminut täysin arvojensa vastaisesti eikä hänen riippuvuuskäyttäytymisensä vastaa sitä, mitä hän elämässä oikeasti pitää tärkeänä, voi hän alkaa muuttamaan käyttäytymistä enemmän arvojensa mukaiseksi. 

Tehtävä: Johtavat arvot -valintatalo

Tässä harjoituksessa tarkoitus on selkiyttää itselle tärkeitä arvoja ja periaatteita. Arvoja on satoja, mutta alla on listattu tyypillisiä arvoja, joita ihmiset pitävät tärkeinä. Niistä kaikki tuskin ovat sinulle merkittäviä.

Kirjaa itsellesi tärkeät arvot. Tehtävä on muokattu Arto Pietikäisen Kohti arvoistasi -kirjasta. 

 • Hyväksyntä. Olen avoin ja hyväksyvä itseäni, muita ja elämää kohtaan
 • Seikkailunhalu. Etsin aktiivisesti uusia elämyksiä ja jännittäviä kokemuksia
 • Jämäkkyys. Kunnioitan ja puolustan omia oikeuksiani; kieltäydyn ja teen pyyntöjä.
 • Aitous. Olen oma itseni esittämättä mitään, olen rehellinen itselleni.
 • Myötätunto. Toimin myötätuntoisesti sellaisia kohtaan, jotka kärsivät, myös itseäni kohtaan.
 • Rohkeus. Olen rohkea ja urhea, pysyn oikeassa suunnassa pelosta ja vaikeuksista huolimatta.
 • Luovuus. Vaalin luovuutta tai kekseliäisyyttä eri tilanteista.
 • Uteliaisuus. Olen utelias, avoin uudelle ja kiinnostunut uusista asioista.
 • Rohkaisevuus. Rohkaisen ja kannustan arvojen mukaisiin tekoihin niin itseäni kuin muita ihmisiä.
 • Oikeudenmukaisuus. Kohtelen itseäni ja muita reilusti ja oikeudenmukaisesti.
 • Kunnon ylläpito. Pidän yllä ja vaalin hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.
 • Joustavuus. Toimin joustavasti muuttuvissa ja yllättävissäkin tilanteissa.
 • Vapaus ja riippumattomuus. Elän vapaasti ja valitsen itse, mitä teen, ja kannustan muitakin tekemään niin.
 • Anteeksiantavuus. Annan anteeksi niin itselleni kuin muille.
 • Hauskuus ja huumori. Hauskuuttelen ja keskityn sellaiseen tekemiseen, mikä on hauskaa.
 • Rehellisyys. Olen rehellinen ja luotettava niin itseäni kuin muita kohtaan.
 • Ahkeruus. Olen työteliäs, ahkera, uutterasti työskentelevä ja sitoutunut.
 • Läheisyys. Olen läheinen psyykkisesti ja fyysisesti, paljastan sisintäni läheisessä ihmissuhteessa.
 • Ystävällisyys. Olen ystävällinen, inhimillinen, huomaavainen ja välittävä itseäni ja muita kohtaan.
 • Rakkaus. Kohtelen itseäni ja muita rakastavaisesti ja lempeästi.
 • Läsnäolo. Olen tietoinen, huomaan omat tässä ja nyt -kokemukseni avoimesti ja läsnäolevasti.
 • Järjestys. Pidän yllä järjestystä ja selkeyttä.
 • Sinnikkyys. Jatkan sitkeästi, vaikka kohtaisin vastoinkäymisiä.
 • Kunnioitus. Kohtelen itseäni ja muita kunnioittavasti, olen kohtelias ja osoitan arvostavaa huomiota.
 • Vastuullisuus. Kannan vastuun omista tekemisistäni.
 • Turvallisuus. Varmistan, suojelen ja turvaan omaa ja muiden turvallisuutta.
 • Seksuaalisuus. Ilmaisen ja vaalin omaa seksuaalisuuttani.
 • Taidokkuus. Pyrin kehittämään ja ylläpitämään taitojani ja käyttämään niitä.
 • Tukeminen. Olen tukea-antava, avulias, rohkaiseva ja autan itseäni ja muita.
 • Luottamus. Olen luotettava, lojaali, uskollinen, rehellinen ja uskottava.
 • Jokin muu arvot tai arvot, mikä/mitkä?

Tehtävä: Arvoihin liittyvä pohdinta

Valitse ja kirjaa viisi sinulle tärkeintä arvoa. 

Mieti, onko riippuvuuskäyttäytyminen linjassa niiden kanssa vai onko siinä kyse arvoristiriidasta eli siitä että periaatteesi ja toimintasi eivät kohtaa.

Pohdi, haluatko elää elämää, joka on ristiriitaista ja sinulle vahingollista? Mitä voisit tehdä, jotta käyttäytymisesi olisi enemmän arvojesi mukaista?

Voit tehdä tehtävät myös täytettävälle pdf-lomakkeelle. Avaa lomake ja kirjoita vastaukset. Voit tallentaa pdf-tiedoston omalle laitteellesi tai tulostaa sen.