Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Käyttöehdot

Päivitetty 9.5.2023

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Tutustuthan myös tietosuojaselosteeseen sekä A-klinikkasäätiön yleiseen tietosuojaselosteeseen.

Kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin pitäjää sitoo viranomaisille tehtävä ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain (13.4.2007/417) ja rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti. Suorat itsemurhaviestit ja selkeästi henkilöön kohdistuvat väkivaltauhkaukset ilmoitetaan poliisille.

Neuvontapalvelu

Päihdelinkin neuvontapalvelusta vastaa A-klinikkasäätiö. Palvelu tarjoaa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvää neuvontaa nimettömästi ja maksutta. Kysyä voi omasta tai läheisen tilanteesta, työn takia tai yleisestä kiinnostuksesta. Vastaus pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan viiden päivän kuluessa. Jatkokysymyksiin vastaa pääasiallisesti sama vastaaja kuin ensimmäiseen kysymykseen.

Vastaajat ovat sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saaneita ammattilaisia. Neuvonta tarjoaa tietoa ja tukea päihteiden käytön tai päihdehaittojen vähentämisessä ja lopettamisessa, sekä rahapelaamiseen ja seksiriippuvuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa neuvoja saa hoitopalveluihin hakeutumiseen. Neuvontapalvelusta ei saa päihteiden käyttöä, valmistusta tai haittoja edistävää eikä rikosoikeudellista asiantuntemusta edellyttävää tietoa. Neuvontapalvelussa ei myöskään vastata opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin.

Palvelussa käytetty järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Kysyjien ei tule liittää neuvontapalvelun viesteihin mitään henkilötietoja tai tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi kysymyksen jättäjiltä kysytään taustatietoja, joihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Neuvontapalveluun tulleet viestit lukevat A-klinikkasäätiön työntekijä sekä neuvontapalvelun vastaajat. Asiakkaan ja ylläpitäjien lisäksi neuvontapalvelun vastaajilla on mahdollisuus lukea tietokantaan tallentunut viestihistoria, jolloin vastaajilla on paremmat valmiudet vastata asiakkaan lähettämiin uusiin viesteihin. Neuvontapalvelun palvelimen käyttöoikeus on edelle mainittujen lisäksi A-klinikkasäätiön web-suunnittelijalla. Neuvontapalvelun dataa säilytetään suojatulla tietokantapalvelimella, johon ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

Neuvontapalvelun aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja käytetään vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot. Neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä vastauksineen saatetaan julkaista muokattuna Päihdelinkin usein kysyttyjen kysymysten palstalla. Edellä mainituissa tapauksissa aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäisiä ihmisiä tai hoitopaikkoja voida tunnistaa.

Kysyjällä on halutessaan mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku vastauksen lukemiseen ja ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Sähköpostin jättämistä varten kysyjän on hyväksyttävä käyttöehdot. Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, eikä sen antaminen ole neuvontapalvelun käyttämisen edellytys.

Sähköpostiosoite tallentuu väliaikaisesti palveluntarjoajan tietokantaan ja sitä säilytetään vain siihen asti, että automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toteutettava ilmoitus vastauksen saapumisesta on lähetetty kysyjälle. Tämän jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Kysyjän jättämä sähköpostiosoite ei ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Tarvittaessa sähköpostiosoite on A-klinikkasäätiön web-suunnittelijan haettavissa tietokannasta.