A A A
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский
  • Viittomakieli

Olet täällä

Seksiriippuvuus

Oletko huolissasi seksikäyttäymisestäsi? Seksuaaliterapeutin kehittämä seksiriippuvuustesti toimii itsearvioinnin tukena, kun omat seksuaaliset mieltymykset mietityttävät.

Seksuaalisen toiminnan haitat määrittelee yksilö oman kokemuksensa perusteella. Samankaltaista toimintaa voi ilmetä hallittuna, normaaliin seksuaalisuuteen kuuluvana.

Testin tietoperustana on käytetty DSM-IV –luokituksen kriteerejä seksiriippuvuudesta ja riippuvuuskäyttäytymisestä yleensä sekä määritelmää tavallisesta poikkeavasta seksuaalisesta käyttäytymisestä.

Testi ei pyri antamaan diagnoosia, vaan sen toivotaan toimivan itsearvioinnin apuna.

Jaa

Facebook Twitter Google+ Delicious Google bookmarks