Du är här

Databank

Databanken består av informationssnuttar och animationer och innehåller över 120 aktuella artiklar skrivna av experter. Artiklarna på nätet är indelade enligt följande:

Information om:

 • Alkohol
 • Droger, läkemedel och övriga beroenden
 • Tobak
 • Hasardspel, övriga funktionella beroenden och deras behandling
 • Missbruk och hälsa
 • Missbruk och mental hälsa
 • Missbruk i familjen
 • Missbruk i särskilda grupper
 • Behandling av missbruksproblem
 • Missbruk i samhället
 • Missbruk i trafiken
 • Missburkarvårdens metoder och utbildning

Animationen om berusningsmedel och hjärnan beskriver hur olika rusmedel påverkar människans känslor och funktioner genom hjärnans transmittorsubstanser. Den finns på många olika språk.

OBS! Nya artiklar tillfogas hela tiden. Om du vill kan du föreslå ett tema för en artikel: paihdelinkki@a-klinikka.fi.