Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tester och mätarn

promillelaskuri

Testerna är avsedda att hjälpa medborgarna i självvärdering. Kom ihåg att testerna inte är diagnosverktyg. De är avsedda för att bedöma situationen och stödja diskussioner, om det krävs behandling.

Du kan använda de olika mätarna för att kontrollera ditt alkoholbruk.

Kopiering testerna utan vederbörligt tillstånd är inte tillåtet. Mer information om testerna: [email protected].