Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Snabbinfo

Snabbinfo ger tillförlitlig baskunskap om rusmedel. Texterna beskriver rusmedlet i fråga, går igenom substansens verkningar och risker samt berättar om hur skadeverkningarna kan minimeras. Beskrivningarna grundar sig på forskningsrön och källorna nämns i källförteckningen. Snabbinfo ges om följande substanser: