Du är här

Internetberoende

Publicerad 3.7.2006.

Internetberoende innebär ett sådant okontrollerbart, tvångsmässigt bruk av Internet som orsakar problem också på andra områden i livet. När Internetbruket börjar kännas så överdrivet att det ger skuldkänslor och väsentligt berövar tid som borde användas på studier, familj, vänner eller hobbyer är det dags att stanna upp och tänka igenom situationen.

Dataprogram kan framkalla ett starkt beroende. Dataspelen är beroendeframkallande liksom spel i allmänhet. Chattlinjerna är populära på både Internet och telefonnätet. Det verkar som om främst IRC-samtalsgrupperna, MUD-rollspelen och e-posten ger upphov till problem. De är interaktiva aktiviteter där man möter andra mer eller mindre anonymt och ibland till och med i påhittade roller.

Det finns många tecken som kan tyda på beroende. Måltiderna börjar bestå av smörgåsar. Hygienen kan det vara lite si och så med. Somliga övergår helt till att leva nattetid och skolan och arbetet blir lidande. Det är omöjligt att sluta eftersom kontrollen gått förlorad.

För att man ska få tillfredställelse måste Internetsurfandet trappas upp. Det leder till hemlighetsmakeri eftersom något som i början var trevligt nu vållar skam. På arbetet kretsar tankarna kring kvällens Internetsession. Chattandet eller spelandet kan överflyttas till arbetsplatsen eller skolan och framkalla konflikter där. Den som är beroende av Internet beslutar att begränsa användningen men lyckas sällan. Följden är skuldkänslor, men det dåliga samvetet och skuldkänslorna glöms bort bara när man surfar på nätet, och nätet blir en tillflykt. Den onda cirkeln sluts.

Att spendera alltför mycket tid vid datorn kan också orsaka fysiska problem och muskelspänningar, till exempel värk i nacke, rygg och handleder samt huvudvärk. Också andra symtom är möjliga, bland annat illamående och känslighet för ljus och strålning. Men det är enkelt att undvika sådana problem genom att regelbundet ta pauser och promenera omkring en stund. Dessutom ska man ge akt på ergonomin.

I en enkät som gjorts på Internet svarade drygt en fjärdedel av dem som frivilligt deltog att de tyckte att de använde nätet för mycket. Tiotals fall har uppdagats i vården, i medierna och på Internets diskussionsforum. Vissa personer är beroende och för somliga ger Internet upphov till lindrigare skador och problem. Situationen liknar på många sätt spelberoende.

Ett beroende är inte en fråga om ett antingen eller, utan handlar om gradskillnader. Därför är det inte lätt att säga vilken mängd som pekar på ett beroende. I USA har man använt ett så högt tal som 38 Internet-timmar i veckan. I praktiken känner både en missbrukare själv och hans omgivning av problemet trots att man inte alltid förmår prata om det.

Hotet om Internetberoende handlar också om rädsla för ny teknik, precis som vid televisionen intåg på sin tid. Internet är så nytt att samhället inte ännu har hunnit få normer, så att människor själva kan bedöma sin nätkonsumtion. Merparten av Ineternetanvändningen är nyttig med tanke på studier, människorelationer och arbete. På nätet hittar man underhållning, här kan man få nya vänner eller till och med någon att hålla i handen. Att använda mycket tid på Internet betyder inte att man saknar ett annat liv. Men trots att också alkoholen är till glädje för många ser en del av befolkningen den mer som ett problem än en källa till avkoppling och gemenskap

Därför är målet vid behandling av Internetberoende inte att surfandet på nätet helt ska upphöra, utan att det ska stanna inom rimliga gränser. Olika typer av beroende påminner till sin struktur om varandra, därför kan samma metoder användas i det förebyggande arbetet och behandlingen. Internetberoendet är speciellt besläktat med spelberoendet. I Finland har man utvecklat behandlingsmetoder för spelberoende, som i sin tur härstammar från vården av drogmissbrukare. Om du lider av Internetberoende lönar det sig att söka hjälp på ungdomsstationerna eller A-klinikerna. De olika varianterna av beroende har naturligtvis sin egen karakteristik, och därför utvecklas inom missbrukarvården sådana tjänster som beaktar det karakteristiska i nätberoendet. I USA har det i några år funnits självhjälpsgrupper av AA-typ och psykologiska stödtjänster på nätet. I Finland erbjuder A-klinikstiftelsen sedan hösten 1998 ett test som visar var man står, en diskussionsgrupp på Internet och anonym rådgivning på webben. Med hjälp av dem kan man bedöma sin egen situation och vid behov göra något åt den.

PL Teuvo Peltoniemi
A-klinikstiftelsen, Prevnet

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 3376