Du är här

Alkoholpolitik

Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 24.9.2009

Bruket av alkohol orsakar många slags personliga och samhälleliga problem. Därför regleras konsumtionen överallt på ett eller annat sätt. I vissa länder grundar sig bestämmelserna på rigida traditioner eller religion, i andra samhällen sköts regleringen med inofficiella normer i det dagliga livet.

I många länder har man strävat efter att förebygga alkoholproblemen med samhälleliga metoder, alltså alkoholpolitik. Med alkoholpolitik avses i vid bemärkelse sådana myndighetsåtgärder som riktas mot mängden av alkoholdrycker som används, sättet att använda alkohol och miljön där alkohol används eller direkt mot alkoholskador. Med hjälp av lagstiftning försöker man begränsa alkoholens tillgänglighet, med hjälp av beskattning håller man en hög prisnivå och försöker förhindra problematiskt alkoholbruk, till exempel genom att klassificera rattfylleri som brott.

Med alkoholpolitiska metoder kan man inte direkt påverka enskilda människors alkoholkonsumtion. De begränsningar som riktas mot individer är framför allt åldersgränserna som gäller detaljhandel och servering av alkohol samt förbudet att sälja och servera alkoholdrycker till onyktra personer. De alkoholpolitiska begränsningarna riktas dock till huvuddel mot hela befolkningen när föremålet för regleringen är sätten och förutsättningarna för produktion och handel. Med hjälp av lagstiftning hålls antalet detaljhandelsplatser mindre än vad det skulle vara i en fri marknadsekonomi. Även öppettiderna av detaljhandels- och serveringsplatserna för alkoholdrycker regleras. Konsumenternas dryckesvanor försöker man påverka genom att reglera prisförhållandet mellan öl, vin och starka alkoholdrycker.

Under vissa perioder har alkoholinköpen reglerats med Alkokort eller med hjälp av månatliga inköpskvoter. För att bli insläppt på restaurang har det krävts saklig klädsel och man har försökt begränsa drickandet genom att servera alkohol endast till matgäster. Sådana metoder används inte längre i Finland.

Alkoholpolitiken använder sig av många olika metoder och med jämna mellanrum diskuteras det hur effektiva metoderna är. Allmänt kan man säga att när man begränsar tillgången till alkohol så minskar alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Det har övertygande bevisats med forskning. Hög prisnivå på alkoholdrycker inverkar liksom andra faktorer som begränsar tillgången till alkoholtillgången både på storkonsumenter och måttlighetsdrickare.

Esa Österberg
specialforskare, THL
 

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 2790