Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

I korthet – sköt om dina blodkärl

Byt injiceringsställe

När du sticker en nål i din hud bildas ett hål som måste läka. Det samma gäller dina blodkärl.

Om dina blodkärl inte får läka, kan följande symtom uppstå:

  • blodkärlet försvinner
  • infektioner, varbildningar
  • blodkärlen börjar blöda på grund av en misslyckad injicering
  • om en nål sticks in i ett hål som inte har läkt kan en blodpropp uppstå, och denna kan flytta sig till exempelvis hjärnan.

Injicering och val av injiceringsställe

  • Det är bäst att växla mellan blodkärlen. Det tar minst några dagar för ett blodkärl att läka. Ju längre ett blodkärl får vila, desto bättre.
  • Om du använder samma blodkärl, injicera i förhållande till det föregående injiceringsstället framåt från flödesriktningen (närmast hjärtat). Då hindrar du att en blodpropp uppstår och förebygger infektioner.
  • Om du själv sticker en nål i ditt blodkärl, öva injiceringen också med andra handen. På detta sätt har du fler möjligheter.
  • Sträva efter att alltid använda en åtsnörande binda. Då blir det lättare att hitta blodkärlet. Ta bort bindan innan du trycker in kolven. Om bindan sitter kvar under injiceringen kan det uppstå ett alltför stort tryck, och då kan du förlora blodkärlet.
        

Lugna ner din situation

Det rekommenderas att du byter injiceringsställe, men ibland syns inte blodkärlen eller också finns det inte tid att söka dem.

Tänk

Handla förnuftigt även om du har bråttom, hasta inte med injiceringen. Spara de ”lätta” injiceringsställena till tidpunkter då du vet att du inte har tid.

Injicera inte i handryggarna, de är känsliga och du kan förlora din hand. Om du drabbas av panik, kan du förstöra dina blodkärl. Andas djupt. Försök lugna ner dig.

Kom ihåg!

Om du använder narkotika intravenöst, försök hitta ett väl upplyst utrymme. Planera på förhand. Om du injicerar dig själv, använd alltid en ny nål. En vass nål sparar mycket användningsyta i blodkärlen. En tunnare nål orsakar mindre vävnadsskador. Undvik att injicera läkemedel. Det bästa sättet att göra sig av med använda injiceringsinstrument är att föra dem till närmaste Hälsorådgivning.