Du är här

Info

Droglänken har sedan år 1996 varit Finlands populäraste internettjänst för alkohol, droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för personer med beroendeproblem och deras anhöriga samt övriga intresserade. Den är också ett utmärkt arbetsredskap för yrkesfolk och studerande.

En del av tjänsterna är tillgängliga på svenska, engelska och ryska samt på teckenspråk. A-klinikstiftelsen svarar för tjänsterna.

Droglänkens ansvariga huvudredaktör är Ari Saarto. Till produktionsteamet hör en stor grupp experter. Droglänken verkar med stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Tidigare har bland annat EU, SHM och Centret för hälsofrämjande bidragit till finansieringen.

Respons och kontakt: paihdelinkki@a-klinikka.fi.

Droglänken har fått följande utmärkelser:

 • Droglänken på teckenspråk fick hedersomnämnandet i tävlingen för årets kommunikationsgärning i samhället 2010
 • Specialpris i tävlingen Statsministerns bästa praxis för informationssamhället år 2006
 • Det telemedicinska sällskapet Suomen Telelääketieteen seuras eHealth-pris år 2005
 • Finalplats i EU eHealth2004 Awards, Cork 2004
 • Centret för hälsofrämjande: Bästa material för hälsofostran 1999

Innehåll

Du kan ändra fontens storlek genom att klicka på de olika stora bokstäverna längst upp på sidan. Under bokstäverna finns en sökfunktion som du kan använda för att söka information på webbplatsen. Uppe till höger kan du välja språkversionen.

Du öppnar de olika avsnitten genom att klicka på rubrikerna i navigationsbalken. Under navigationsbalken bildas en länkstig som visar var du befinner dig på sidan. När du klickar på rubrikerna i menyn får du fram innehållet i fråga.

Databank

På svenska finns det över 130 kortfattade artiklar skrivna av experter. Artiklarna på nätet är indelade enligt följande:

Information om:

 • Alkohol
 • Droger, läkemedel och övriga beroenden
 • Tobak
 • Hasardspel, övriga funktionella beroenden och deras behandling
 • Missbruk och hälsa
 • Missbruk och mental hälsa
 • Missbruk i familjen
 • Missbruk i särskilda grupper
 • Behandling av missbruksproblem
 • Missbruk i samhället
 • Missbruk i trafiken
 • Missburkarvårdens metoder och utbildning

Animationen om berusningsmedel och hjärnan visar hur olika rusmedel påverkar hjärnan.

Tester och mätarn

Självutvärderingstest för drog- och alkoholbruk samt andra beroenden.

Självhjälp

Verktyg, kalkylatorer och program för kontroll av det egna alkohol- och internetbruket.

Rådgivning

Möjlighet att ställa anonyma frågor gratis om rusmedel och beroenden till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Personliga svar. eKonsultationstjänsten erbjuder rådgivning för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Övrig information

Upphovsrättigheterna för materialet i webbtjänsten tillhör Droglänken. Det är tillåtet att låna material från sidorna och skapa länkar, men källan måste alltid uppges. Droglänken svarar inte för innehållet på externt länkade sidor.

Droglänken använder Webropol som enkät- och datainsamlingsprogram.