Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tulostettavat testit - Alkoholi

AUDIT-testi (avaa pdf): Maailman terveysjärjestön kehittämä kymmenen kysymyksen AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on todettu toimivaksi suurkulutuksen tunnistajaksi. Testi antaa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista. Kokonaispistemäärä ilmaisee riskin yleisen tason ja vastaukset yksittäisiin kysymyksiin antavat jäsennellymmän kuvan siitä, millaisiin piirteisiin juomisessa kenties kannattaa kiinnittää huomiota. Pisteytysohje myös yli 65-vuotiaille.

AUDIT-C (avaa pdf): AUDIT-testistä johdettu lyhyt, kolmen ensimmäisen kysymyksen sarja on tehokas ja nopea väline alkoholin ongelmakäytön tunnistamiseen. Kolme ensimmäistä kysymystä mittaa juomisen määrää sekä sitä kuinka usein ja runsaasti henkilö juo.

Alkoholi-E (avaa pdf) on täydennys AUDIT-testiin (Alkoholinkäytön riskit). Alkoholi-E-testiä voidaan käyttää silloin, kun on tarvetta kartoittaa mahdollisia alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia tarkemmin. Alkoholi-E:n avulla voidaan mm. kartoittaa millä tavoin asiakas on motivoitunut muuttamaan alkoholin käyttöään ja mahdollisesti ottamaan vastaan hoitoa. Alkoholi-E:n pistelasku on helpoin suorittaa verkkotestin avulla.

SADD-alkoholiriippuvuustesti (avaa pdf): Alkoholinriippuvuutta testaava SADD (Short-form Alcohol Dependence Data Questionnaire) tarkastelee alkoholiriippuvuutta asteikkona, joka ulottuu lievästä vaikeaan, vähäisistä juomisongelmista aina vakavaan alkoholiriippuvuuteen. Lisäksi testi painottaa alkoholiriippuvuuden subjektiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä piirteitä.

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari (avaa pdf) antaa palautetta alkoholin käytöstä sekä ohjausta ja keinoja alkoholin käytön vähentämiseksi huomioiden ikääntymisen vaikutukset. Mittari on kehitetty itäsuomalaisena yhteistyönä (Ikäneuvola Ruori -hanke, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kuopion kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus).