Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tester i utskrivande format (pdf)

Audit-testen (Alcohol Use Disorders Identification Test) med tio frågor, som tagits fram av Världshälsoorganisationen, har visat sig vara ett bra redskap för att identifiera storkonsumenter av alkohol.

I testet ingår poängskala och respons.

AUDIT-C