Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sanastoa

Lähete

on asiakirja, jolla lääkäri lähettää potilaan jatkohoitoon.

Omavastuuosuus

on se osuus maksusta, joka jää asiakkaalle itselleen maksettavaksi. Toisen, usein suuremman, osan maksaa usein kunta, Kansaneläkelaitos (Kela) tai vakuutus.

Hoitotakuu

Suomessa on julkisen terveydenhoidon palveluissa voimassa hoitotakuu. Tämä tarkoittaa, että terveysasemat ja sairaalat lupaavat hoitaa ihmiset tietyn ajan kuluessa. Jos olet yrittänyt saada apua terveysasemalta, mutta et ole apua saanut, sinun kannattaa kysyä hoitotakuusta.

Maksusitoumus

Päihdehoitoon voi saada taloudellista tukea. Hyvinvointialueet ja Kela voivat korvata osan hoitokustannuksista. Eri hyvinvointialueilla on tästä erilaiset säännöt. Tarkista siis oman hyvinvointialueesi sosiaalitoimesta, minkälaiseen hoitoon voit saada maksusitoumuksen.