Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sinnesstämning

Syftet med denna enkät är hjälpa dig att identifiera dina humörsvängningar och att förstå hur de påverkar din funktionsförmåga. Poängen är riktgivande, och ger inte underlag för någon diagnos. Enkätens feedback ger också allmän information om depression och om hur rusmedel påverkar humöret.