Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Enkät om sinnesstämningen – RBDI

Syftet med denna enkät är hjälpa dig att identifiera dina humörsvängningar och att förstå hur de påverkar din funktionsförmåga. Poängen är riktgivande, och ger inte underlag för någon diagnos. Enkätens feedback ger också allmän information om depression och om hur rusmedel påverkar humöret. Vi rekommenderar att du inte genomför detta test när du är trött, t.ex. nattetid eller efter flera sömnlösa nätter, om du inte känner dig bra, t.ex. för att du har feber, om du är berusad eller har baksmälla. I den händelse att frågorna inger dig ångest, rekommenderar vi att du diskuterar dessa frågor med din läkare. Följande frågor behandlar olika element i humöret. Besvara varje fråga enligt hur du känner dig i dag. Välj bara ett alternativ per fråga. Kom ihåg att svara på alla frågorna.
1. I vilken sinnesstämning befinner du dig?(Required)
2. Hur ser du på din framtid?(Required)
3. Hur anser du att ditt liv förlöpt?(Required)
4. Hur nöjd eller missnöjd känner du dig?(Required)
5. Hurdan anser du att du är?(Required)
6. Känner du besvikelse?(Required)
7. Har du någonsin haft självmordstankar?(Required)
8. Hur förhåller du dig till att träffa främmande mänskor?(Required)
9. Hur upplever du att behöva fatta beslut?(Required)
10. Vad anser du om dig själv och ditt utseende?(Required)
11. Hur sover du?(Required)
12. Känner du trötthet och utmattning?(Required)
13. Hurdan aptit har du?(Required)
Är du(Required)
Please enter a number from 10 to 100.

Testresultaten kan användas som material för forskning om beroenden. Vi publicerar resultaten och respondenternas bakgrundsuppgifter endast i statistisk form.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Information om testet