Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Mitä teen, jos minulla on päihdeongelma?

Seuraavassa listassa kerrotaan, millaista päihdehoitoa Suomessa on, miten hoitoon pääsee ja mistä löydät hoitopaikkojen yhteystiedot. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ovat luottamuksellisia. Se tarkoittaa, että työntekijät eivät kerro asioistasi kenellekään ulkopuoliselle ilman sinun lupaasi.

Kun hakeudut päihdeongelman vuoksi mihin tahansa yksikköön, ota mukaasi Kela-kortti.

Terveysasema

Jos sinulla on ongelmia päihteiden käytön kanssa, voit mennä ensin terveysasemalle. Joillain terveysasemilla on päihdehoitaja, joka on erikoistunut päihdeongelmien hoitoon. Eri hyvinvointiasemilla ja terveysasemilla on erilaisia palveluita. Myös jonotusajat palveluihin vaihtelevat. Kun teet terveysasemalle ajanvarauksen, kerro ongelmistasi ja tilanteesi kiireellisyydestä. Samalla kannattaa tarkistaa, onko terveysasemallasi päihdehoitajaa. Joidenkin hyvinvointialueiden terveysasemilla saattaa työskennellä myös kokemusasiantuntija, eli henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta päihteiden käytön lopettamisesta.

Työterveyshuolto

Jokaisen työnantajan pitää lain mukaan maksaa kaikille työntekijöilleen terveydenhuolto. Työterveyshuolto on usein yksityisillä lääkäriasemilla, mutta jotkut työnantajat käyttävät julkisia palveluita. Työnantajasta riippuu, mitä työterveyshuoltoon kuuluu. Jos haluat päihdehoitoon työterveyshuollon kautta, sinun kannattaa tarkistaa työnantajaltasi, sisältyykö työterveyshuoltoon myös päihdehoito. Lisää tietoa työterveyshuollosta löydät Työsuojeluhallinnon sivuilta ja omalta työnantajaltasi.

Sosiaalitoimi

Sosiaalipalveluihin kuuluu päihdehuoltoa ja sitä tukevia palveluita, jotka liittyvät esimerkiksi asumiseen. Sosiaalipalvelut ovat erilaisia eri hyvinvointialueilla. Selvitä oman hyvinvointialueesi sosiaalitoimesta, minkälaisia palveluja on tarjolla. Sosiaalitoimen yhteystiedot löydät oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Sosiaalipalveluihin kuuluu myös aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityö auttaa arkielämän ongelmissa, kuten päihdeongelmissa. Päihdeongelmiin liittyy usein muitakin huolia, esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia. Aikuissosiaalityössä mietitään ratkaisuja asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Ongelmien hoidossa voidaan tehdä yhteistyötä mm. A-klinikan, työvoimatoimiston tai Kelan kanssa. Eri hyvinvointialueet tarjoavat erilaisia aikuissosiaalityön palveluita.

A-klinikka ja päihdeklinikka

A-klinikat/päihdeklinikat tarjoavat monipuolisia päihdehoitopalveluita päihdeongelmaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Aluksi kartoitetaan, millaista hoitoa tarvitset. A-klinikoilla/päihdeklinikoilla hoitomuotoja on useita, ja hoitoon kuuluu esimerkiksi terapiakeskusteluja. Hoidon kannalta on tärkeää, että itse haluat muuttaa päihteidenkäyttöäsi. Lisää tietoa löydät esimerkiksi A-klinikkasäätiön omistaman A-klinikka Oy:n sivulta tai oman kuntasi verkkosivuilta.

Oman hyvinvointialueesi A-klinikan/päihdeklinikan avohoitopalvelut ovat pääasiassa ilmaisia (tarkista kuitenkin oman hyvinvointialueesi tilanne). Sinun ei tarvitse pyytää lähetettä lääkäriltä, vaan voit mennä suoraan A-klinikalle/päihdeklinikalle. Laitoshoidon maksuihin tarvitaan maksusitoumus hyvinvointialueen sosiaalitoimesta tai A-klinikalta/päihdeklinikalta.

A-klinikoita ja päihdeklinikoita toimii useilla paikkakunnilla. Yhteystiedot löydät oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Nuorisoasema

Nuorisoasemat ovat nuorille ja heidän perheenjäsenilleen tarkoitettuja paikkoja, joissa nuoret saavat apua päihdeongelmiin. Nuorisoasema on useimmiten maksuton, etkä tarvitse sinne lähetettä. Joillakin nuorisoasemilla on myös päivystysaika, jolloin voit mennä varaamatta aikaa etukäteen. Yleensä nuorisoasemat on tarkoitettu alle 25-vuotiaille, mutta yläikärajat vaihtelevat.

Nuorisoasemien yhteystiedot löydät oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Laitos- ja kuntoutushoito

Laitos- ja kuntoutushoito ovat tarkoitettu niille, joille avohoito ei riitä. Niihin tarvitset maksusitoumuksen ja mahdollisesti myös lähetteen lääkäriltäsi. Et siis voi mennä laitoshoitoon itsenäisesti.

Katkaisuhoito on valvottua lyhytaikaista laitoshoitoa. Sen tarkoituksena on katkaista päihteiden käyttö, tutkia asiakkaan elämän muita ongelmia ja valmistautua hoitamaan päihderiippuvuutta pitkäaikaisesti. Katkaisuhoidossa saat levätä ja keskustella työntekijöiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Hoitajat tarkkailevat vointiasi. Tarvittaessa voit saada lääkitystä. Katkaisuhoidossa suunnitellaan myös jatkohoitoasi.

Jos katkaisuhoidon jälkeen avohoito ei riitä, voidaan harkita laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutus kestää tavallisesti 1-4 viikkoa, joskus myös pidempään. Monissa kuntoutumiskeskuksissa on myös lyhytaikaista katkaisuhoitoa. Laitoskuntoutuksessa osallistut yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin. Tämän lisäksi suunnittelet työntekijöiden kanssa jatkohoitoa ja laitoshoidon jälkeistä elämää.

Katkaisu- ja kuntoutushoidon maksut vaihtelevat paljon. Jos sinulle on myönnetty maksusitoumus, kunta tai Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa suurimman osan katkaisuhoidon tai kuntoutuksen kustannuksista. Asiakkaana maksat vain omavastuuosuuden.

Yksityinen päihdehoito

Julkisten palveluiden lisäksi Suomessa saa myös yksityisiä päihdehoidon palveluita. Näihin palveluihin voit mennä ilman lähetettä tai maksusitoumusta. Silloin maksat kaiken itse. Yksityisiä päihdehoitoyrityksiä voit etsiä esimerkiksi internetin hakukoneella (Google).

Selviämisasema

Selviämisasema tarjoaa päihtyneelle suojan ja hoitoa siihen asti, että hän selviää. Siellä myös suunnitellaan mahdollista myöhempää päihdehoitoa. Selviämisasemien yhteystiedot löydät oman hyvinvointialueesi sivuilta.

Terveysneuvontapisteet

Terveysneuvontapisteet ovat palvelupaikkoja, jotka on tarkoitettu huumeita suonensisäisesti käyttäville. Niihin on helppo mennä ilman ajanvarausta, eikä omaa nimeä tarvitse kertoa työntekijöille. Niissä voit vaihtaa käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin. Terveysneuvontapisteistä saat myös tietoa terveydenhoidosta, hoitopaikoista ja tartuntataudeista.