Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tjänster för missbrukarvård

Detta informationspaket ger information om olika former av missbrukarvård och vårdproducenter. Dessutom ger paketet information om vem tjänsterna är avsedda för och vem som står för kostnaderna.

Den största delen av tjänsterna inom missbrukarvården och övriga social- och hälsovårdstjänster produceras av välfärdsområdena. Även privata tjänster är tillgängliga. Många olika slags hjälp finns att få för missbruksproblem.