Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Hur sköts missbruksproblem?

Välfärdsområdena ordnar missbrukarvården. Missbrukarvården inleds i allmänhet med grundläggande tjänster inom social- och hälsovården. Dessa är till exempel mottagnings- och jourtjänsterna på hälsovårdscentraler, skolhälsovården och företagshälsovården. Nedan presenteras de olika vårdformerna kort. Mer information om vårdformerna ges senare i detta informationspaket.

Öppenvård

Missbruksproblem vårdas i första hand i den öppna vården. Detta betyder att klienten bor hemma och bara kommer för att få vård ibland. I början av vården besöker du en socialterapeut-, sjukvårdar- eller läkarmottagning där man bedömer hurdan vård just du behöver. Besöket kan följas av till exempel öppen avgiftningsvård. Dessutom kan du få individuell, familje- eller gruppterapi. I den öppna vården diskuteras även klientens boende och utkomst. Om den öppna vården inte hjälper, kan du komma in för anstaltsvård.

Anstaltsvård

Avgiftningsvård vid en anstalt betyder att du bor på en vårdanstalt under en tid. Syftet är att få dig att sluta använda droger och vårda dina abstinenssymtom och de skador som drogerna orsakar. Kortvarig anstaltsvård pågår i allmänhet i 1–2 veckor. Avgiftningsvård erbjuds på avgiftningsstationer.

Långvarig anstaltsrehabilitering

Ibland tar vården längre tid och man måste bo på anstalten under denna tid. I rehabiliteringen försöker man lära sig leva utan droger och hantera situationer där droger ingick tidigare. Under anstaltsrehabiliteringen har du möjlighet att fundera över ditt liv och ordna det på ett övergripande sätt.

Stödtjänster

Efter avgiftnings- och rehabiliteringsvård får du hjälp av olika typer av stödtjänster, till exempel stödbostäder samt dagcentraler. Du får mer information om stödtjänster till exempel hos socialväsendet i ditt välfärdsområde eller A-kliniken.