Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Har din familjemedlem ett missbruksproblem?

Om en person i din närkrets har ett missbruksproblem kan du försöka hjälpa honom eller henne att få hjälp. Kom ändå ihåg att en myndig person själv måste vilja få vård för sitt missbruk och att man inte kan tvinga personen. 

Du kan till exempel ta reda på för personen vilken vård finns, och göra det så lätt som möjligt för personen att uppsöka vård. Om ditt eget liv med en person som använder droger känns tungt kan du även söka hjälp åt dig själv. Du får stöd på till exempel A-klinikerna eller kamratstödgrupper som Al-anon.

Det är bra att diskutera droger och droganvändning med barn och ungdomar, även om det inte finns några problem. Om ditt barn emellertid har problem med droganvändning är det bra att ingripa i saken i ett så tidigt skede som möjligt och kontakta hälsostationen eller ungdomsstationen. Du kan boka tid själv till ungdomsstationen och vården är oftast avgiftsfri. Information om ungdomsstationer finns på ditt välfärdsområdes webbplats.