Du är här

Testa dina dryckesvanor

Innebär alkoholbruket glädje eller besvär för dig? Har du någon gång velat minska ditt drickande? Du kan själv testa och bedöma ditt alkoholbruk med hjälp av följande test. Välj ett alternativ eller skriv dina egna svar på följande 22 frågor.

Kom ihåg att svara på alla frågor. När du är färdig, klicka på "färdig". Efter ett ögonblick öppnas en ny sida med personlig respons till dig.

Hur ofta dricker du alkohol?

Hur många portioner alkohol dricker du vanligen när du använder alkohol?

Hur ofta dricker du fler än sex portioner vid samma tillfälle?

Hur många gånger under det gångna året gick det så att du inte kunnat sluta dricka när du väl börjat?

Hur ofta under det gångna året har det på grund av drickandet hänt att du lämnat något ogjort som du borde ha gjort?

Hur ofta under det gångna året har du behövt en återställare för att komma igång på morgonen sedan du druckit mycket?

Hur ofta under det gångna året har du haft skuldkänslor och känt ånger efter att du druckit?

Hur ofta under det gångna året har det hänt att du på grund av drickandet inte kunnat minnas vad som hänt kvällen innan?

Har du skadat dig själv eller någon annan till följd av ditt alkoholbruk?

Har dina anhöriga, vänner, din läkare eller någon annan varit bekymrade över din alkoholkonsumtion och föreslagit att du borde dricka mindre?

Månadskalender för uppskattning av alkoholbruk

Välj en ruta och skriv upp mängden där. Ange det antal portioner du druckit. Med hjälp av portionsräknaren kan du lätt räkna ut antalet portioner.

Ti On To Fr
Månad
         

Ifall du varit helt utan alkohol under någon månad, hur många sådana månader blev det?

Hur många portioner drack du senast du drack?

Har du under det gångna året känt att ditt alkoholbruk påverkat dina vänskapsförhållanden eller ditt sociala liv negativt?

Har du under det gångna året upplevt att ditt alkoholbruk har inverkat negativt på din hälsa?

Har du under det gångna året känt att ditt alkoholbruk har inverkat negativt på din sinnesstämning?

Har du under det gångna året känt att ditt alkoholbruk har påverkat ditt familjeliv eller ditt förhållande negativt?

Har du under det gångna året känt att ditt alkoholbruk har inverkat negativt på ditt arbete, dina studier eller dina möjligheter att få arbete?

Har du under det gångna året känt att ditt alkoholbruk inverkat negativt på din ekonomi?

För att vi ska kunna bedöma var du placeras på vårt diagram som beskriver dryckesvanor ber vi dig berätta litet mer om dig själv.

Hur gammal är du?

Är du:

Hur mycket väger du?

Dricker du mest:

Testresultaten kan användas som material för forskning om beroenden. Vi publicerar resultaten och respondenternas bakgrundsuppgifter endast i statistisk form.