Du är här

Narkotikatest

Frågorna i frågeformuläret gäller ditt bruk av narkotika (inte alkohol) under de 12 senaste månaderna. Läs varje fråga noggrant och klicka för det alternativ som stämmer in på dig ("ja" eller "nej").

"Missbruk" av narkotika innebär antingen överdosering av receptbelagda läkemedel eller läkemedel som säljs i gatuhandeln eller användning av narkotika i annat än medicinskt syfte. Till narkotika räknas bl.a. cannabis (hasch, marijuana), kokain, opiater (morfin, heroin), stimulantia (bl.a. amfetamin), ämnen som sniffas (bl.a. lim, flytande bränsle), lugnande läkemedel (bl.a. Diapam), barbiturater (bl.a. vissa sömnmedel) och hallucinogener (bl.a. LSD). Kom ihåg att frågorna inte avser alkohol.

Testresultaten kan även användas som material för forskning om beroenden. Vi publicerar resultaten och respondenternas bakgrundsuppgifter endast i statistisk form.

Svara på alla frågor. Om inget alternativ känns helt rätt väljer du det som stämmer bäst.

1. Har du använt berusande medel i annat än medicinskt syfte?

2. Har du använt någon receptbelagd medicin utan läkarordination?

3. Har du använt flera narkotiska preparat och läkemedel samtidigt?

4. Klarar du dig en vecka utan berusande läkemedel eller narkotika?

5. Kan du sluta använda berusningsmedel (narkotika eller läkemedel) när du vill?

6. Har du haft minnesluckor eller flash backs på grund av narkotika- eller läkemedelsbruk?

7. Har du skuldkänslor på grund av ditt narkotika- eller läkemedelsbruk?

8. Ger dina föräldrar eller din partner någon gång utryck för sitt ogillande över ditt narkotika- eller läkemedelsbruk?

9. Har bruket av narkotika eller läkemedel orsakat problem mellan dig och din partner eller mellan dig och dina föräldrar?

10. Har du förlorat vänner på grund av ditt narkotika- eller läkemedelsmissbruk?

11. Har du försummat din familj på grund av narkotika- eller läkemedelsbruk?

12. Har narkotika- eller läkemedelsbruket orsakat dig problem på arbetsplatsen?

13. Har du förlorat din arbetsplats på grund av narkotika- eller läkemedelsbruk?

14. Har du hamnat i slagsmål då du varit påverkad av narkotika eller läkemedel?

15. Har du gjort något illegalt för att få tag på narkotika eller läkemedel? (I Finland är innehav och användning av narkotiska preparat förbjudet).

16. Har du anhållits för narkotikainnehav?

17. Har du lidit av abstinensbesvär (illamående) när du slutat använda narkotika eller läkemedel?

18. Har du drabbats av drogrelaterade hälsoproblem (t.ex. minnesluckor, hepatit, kramper, blödningar osv.)?

19. Har du sökt hjälp för dina narkotika- eller läkemedelsproblem?

20. Har du vistats på någon specialvårdsinrättning som är avsedd för narkotika- eller läkemedelsmissbrukare?

Ålder

Är du:

Testresultaten kan användas som material för forskning om beroenden. Vi publicerar resultaten och respondenternas bakgrundsuppgifter endast i statistisk form.

Information om testet

Testet och feedback får inte kopieras utan tillstånd. För kopieringsfrågor kontakta paihdelinkki@a-klinikka.fi.

© Copyright 1982 av testförfattaren Dr Harvey Skinner, University of York, Toronto, Kanada. E-postkontakt: harvey.skinner@yorku.ca.

Ytterligare information: Drug Abuse Screening Test (DAST-20): http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index3618EN.html.