Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Naisten kanssa tehtävä päihdetyö -opas

Opas tulostettavassa muodossa (avaa pdf)

Esipuhe

Naistenkartano ry:ssä toteutettiin vuosina 2004-2006 Terveyden edistämiskeskuksen rahoittama järjestö-kuntayhteistyö Selvis-hanke. Hankkeen tavoitteena oli Naistenkartano ry:n NOVAT-vertaistukitoiminnan edistäminen ja sen mallintaminen suhteessa kuntien parissa toteuttavaan päihdetyöhön.

Osana Selvis-hanketta toteutettiin NOVAT-vertaistukitoiminnan arviointitutkimus, jonka tutkimustulokset esiteltiin Naistenkartano ry:n pitämässä eduskuntaseminaarissa lokakuussa 2006. Seminaariin kutsuttiin naisten parissa päihdetyötä tekeviä tahoja. Seminaariosallistujien palautteesta ilmeni huoli naisasiakkaiden asemasta päihdepalveluissa. Naisten parissa työskentelevät päihdeammattilaiset kokivat jäävänsä ilman tukea ja halusivat jatkaa tapaamisia.

Seminaarin jälkeen pidetyissä tapaamisissa pohdittiin naisten asioiden edistämistä päihdeasioissa ja asiat etenivät A-klinikkasäätiö ry:n Kettutien A-poliklinikan tarjouduttua mukaan yhteistyöhön. Naiserityinen päihdetyön tiedon eteenpäinviemiseksi päädyttiin yhteiseen projektihakemukseen RAY:lle. RAY:n rahoittama Naisten virta yhteisprojekti käynnistyi vuonna 2008. Projektin tuotoksena on syntynyt tämä yhteinen opas.

Oppaassa nostetaan naisten päihderiippuvuuksiin liittyviä erityisiä piirteitä esiin. Näitä tulisi ammattityössä hyödyntää. Naisten asioiden esiin nostaminen on nyt käynnistynyt. Yhteistyö naisten päihdeasioissa projektin päättämisen jälkeen jatkuu ainakin verkoston kokoontumisina sekä Naisten virran www-sivujen materiaalin säilyttämisenä.

Naisten parissa tehtävä päihdetyö vaatii sinnikkyyttä ja luovuutta. Ennen kaikkea on kysymys naisten päihdepalvelutarpeiden näkyväksi tekemisestä päihdetyössä. Tähän tarpeeseen Naisten Virta hanke on tähdännyt ja päässyt hyvään alkuun.

Helsingissä 17.8.2010
Helena Palojärvi
Toiminnanjohtaja
Naistenkartano ry.