Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Seksuaalisuuden puheeksiotto

Seksuaalisuus on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää ja ihmisyyttä. Se on tapa tulkita itseään ja esitellä itsensä itselleen ja muille elävänä olentona – kuka minä olen? Seksuaalisuus ilmenee esimerkiksi ajattelussa, puheessa, tunteissa, arvoissa, normeissa ja myös ei-eroottisessa käyttäytymisessä.

Miksi ottaisin seksuaalisuuden puheeksi?

Monilla päihdetyön asiakkailla on ongelmia seksuaalisuuden alueella. Päihteillä on suora vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Myös seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu ovat päihdetyön asiakkaille hyvin yleisiä. Päihteiden käyttö altistaa väkivallalle, toisaalta väkivalta altistaa päihteiden käytölle. Varhain aloitettu päihteiden käyttö haittaa normaalia seksuaalista kehitystä ja altistaa nuoren kehitysasteelleen sopimattomalle seksuaaliselle kohtelulle. Myös lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset herättävät usein huolta päihdetyön asiakkaissa, esimerkiksi ei-toivotut raskaudet, sikiövauriot ja seksitaudit.

Kehtaanko kysyä?

Tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuuden puhua myös seksuaalisuuteensa liittyvistä kysymyksistä kanssasi annat hänelle luvan tulla kohdatuksi kokonaisena ihmisenä. Päihdetyössä käsitellään monia asiakkaan kannalta arkaluonteisia asioita, kuten rikollisuutta. Seksuaalisuuden puheeksiotto ei eroa tästä. Työntekijä saattaa pelätä, ettei hänellä ole valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Seksuaalisuuden puheeksiotto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiakasta aletaan hoitaa vastaanotolla. Voit tuoda esiin, että asiakkaan kertomat asiat mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti hänen elämäänsä ja todeta, että niitä olisi ehkä hyvä käsitellä jossain vaiheessa. Seksuaalisen väkivallan uhrit ovat usein hyvin yksin ongelmiensa kanssa ja tuntevat, että tapahtunut on jotain niin häpeällistä ettei sitä voi kertoa kenellekään.

Myös ei-heteroseksuaaliset kokemukset tai sukupuolen monimuotoisuuteen liittyvät ajatukset voivat olla asiakkaalle hyvin hämmentäviä. Jo kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemisella voi olla suuri tervehdyttävä vaikutus, mikäli asiakas ei esimerkiksi ole uskaltanut nimetä asiaa edes itselleen. Yleensä kaikki salaisuudet ja vaietut asiat ovat vahingollisempia kuin niiden esiin nostaminen ja käsittely.

Miten kysyn?

Ohessa on kaksi kyselyä, jotka on kehitetty päihdetyön asiakkaiden kanssa tehtävään seksuaalisuuden puheeksiottoon. On suositeltavaa, että ainakin kertaalleen vastaat itse kysymyksiin ennen asiakkailta kysymistä. Seulontakysymykset olisi hyvä kysyä kaikilta asiakkailta, jatkotyöskentelyyn tarkoitetut kysymykset käydään läpi niiden asiakkaiden kanssa, jotka ilmaisevat tarvetta tai halukkuutta asioiden syvempään työstämiseen.

Ohjeet kyselyn käyttöön

Selvitä etukäteen oman paikkakuntasi auttavat tahot seksuaalisen väkivallan uhreille ja lähimpien seksuaalineuvontaa tarjoavien tahojen yhteystiedot, jotta voit tarvittaessa ohjata asiakkaan eteenpäin.

Kerro asiakkaalle aluksi, että kysyt seksuaalisuudesta kaikilta asiakkailta, koska se on yleensä hyvin tärkeä osa elämää. Kerro, että asiakas voi jättää vastaamatta sellaisiin kysymyksiin, joista hän ei halua puhua. Kerro, että käytte kysymykset ensin läpi ja sitten voitte palata sellaisiin kohtiin, joista asiakas haluaa keskustella. Kerro, että voitte palata näihin teemoihin myöhemminkin, jos hän niin haluaa. Muistuta, että kaikki hänen kertomansa on luottamuksellista. Luetellessasi eri vaihtoehtoja, pidä riittävä tauko sanojen välissä, jotta asiakkaasi ehtii pohtia ja voi vastata niihin. Tee kyselyn lopuksi yhteenveto. Kysy lopuksi, haluaako asiakkaasi nyt keskustella jostain asiaan liittyvästä tai onko hänellä jotain kysyttävää. Vaihtoehtoisesti voit antaa asiakkaalle kysymykset kotiin luettavaksi ja palata asiaan seuraavalla kerralla. Anna silloin asiakkaalle mahdollisuus ottaa yhteyttä nopeamminkin, mikäli tuntuu että hän haluaa jutella asiasta aikaisemmin.

Seulonta

 • Perustiedot: raskaus (nyt, aiemmat), raskauden ehkäisyn tarve, tartuntataudit
 • Mitä asioita sinun seksuaalisuuteesi kuuluu? (Voit käyttää esimerkiksi erilaisia kuvia tai lopussa olevia sanoja)
 • Oletko tyytyväinen seksuaalisuuteesi tällä hetkellä? (Käytä esimerkiksi lopussa olevaa mittaria)
 • Onko seksuaalisuuden alueella jokin asia, joka sinua tällä hetkellä askarruttaa?
 • Onko joku asia seksuaalisuuteen liittyen, jota olisit toivonut minun kysyvän?

Työväline jatkotyöstämiseen

 1. Miten tärkeätä seksuaalisuus sinulle on? Miten tyytyväinen olet seksielämääsi tällä hetkellä? Miksi?
 2. Mitä sinusta kuuluu hyvään seksuaalisuuteen (yksin, entä yhdessä jonkun toisen kanssa? Esimerkiksi läheisyys, silittely, suukottelu, yhdyntä, kunnioitus, molempien kumppaneiden halu, ehkäisy, uskollisuus, seurustelusuhde tai avioliitto…)? Onko omassa seksuaalisuudessasi jotain, johon toivoisit muutosta suhteessa äsken kuvaamiisi asioihin?
 3. Millaista seksikäyttäytymisesi on kun olet selvin päin, entä päihtyneenä (esimerkiksi aloitteellisuus, halukkuus/kyvykkyys, ehkäisy, kumppanien määrä jne.)?
 4. Onko sinulla yleensä seksiä naisten, miesten vai vaihtelevasti molempien kanssa? Miten päihteiden käyttö vaikuttaa tähän? Miten määrittelisit oman seksuaalisen suuntautumisesi?
 5. Määritteletkö itsesi naiseksi/mieheksi? Oletko siihen tyytyväinen? Millaiseksi tunnet oman sukupuolesi (esimerkiksi sen millainen sukupuoliroolisi on, millaisia mahdollisuuksia sinulla on toteuttaa itseäsi, miten sinut kohdataan naisena/miehenä, millaisia vaatimuksia sinuun kohdistetaan)? Onko päihteiden käytöllä vaikutusta tähän?
 6. Onko joku pakottanut sinut joskus sellaiseen seksuaaliseen tekoon, jota et olisi itse halunnut (esimerkiksi hyväily, seksin tai pornon katselu, koskettelu tai yhdyntä)? Kerro lisää. Oletko joskus myynyt seksiä tai saanut jotain hyötyä seksistä (esimerkiksi päihdettä, yösijan tai ruokaa)?
 7. Tunnetko, että olet itse joskus käyttäytynyt seksuaalisesti häiritsevästi, painostavasti tai pakottavasti jotakuta kohtaan?
 8. Millainen oli ”eka kertasi”, koska se tapahtui? Halusitko sitä itse?
 9. Mistä olet oppinut seksuaalisuuteen liittyviä asioita? Millainen ilmapiiri lapsuuden perheessäsi oli seksuaalisuuden suhteen? Mistä ja miten sait tietoa seksistä? Tunnetko, että seksuaalista koskemattomuuttasi loukattiin lapsena, saitko kasvaa rauhassa ilman seksuaalista häirintää (nimittelyä, huorittelua, koskettelua jne.)?
 10. Millaista toivoisit seksielämäsi olevan tulevaisuudessa? Millaista tukea kaipaisit, keneltä?

1. Mitä seksuaalisuuteesi kuuluu?

Seksuaalisuuteen voi kuulua esimerkiksi seuraavia asioita. Ympäröi tästä omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asioita, tyhjille riveille ja loppuun voit kirjoittaa omia sanoja.

 rakkaus  hellyys koskettelu   silittely suukottelu 
 läheisyys  halaaminen  ilo  hyväily  tyydytys
 vastuu  pelko  _____________  kiristys  ahdistus
 naiseus  epävarmuus  läsnäolo  kuvat  etäisyys
 _____________  turvallisuus  heittäytyminen  hemmottelu  kokeilu
 kiihottuminen  jännitys  riskit  raskaus  imetys
 kipu  nainen  _____________  uhrautuminen  suostuminen
 väkivalta  hyväksikäyttö  tarina  myyminen  alistaminen
 viha  epäkiinnostava  vanhemmuus  raiskaus  kyllästyminen
 mies  halu  laiskuus  väsymys  kaipuu
 miehisyys  vartalo  hyväksyntä  porno  itsekunnioitus
 _____________  päihteet  lohtu  identiteetti  leikkiminen
 riippuvuus  lapset  pakottaminen  haluttomuus  halu
 sääli  erotiikka  esileikki  miellyttäminen  vaikeus
 helppous  tarve  oikeus  vastuunkanto  _____________
 kertomus  kylmä  kuuma  äitiys  elämä
 nöyrä  teini  kyvyttömyys  paniikki  rentoutua
 häiriö  onnellisuus  uhri  vaikeneminen  nautinto
 käpertyminen  nauttiminen  kieltäytyä  _____________  ehkäisy
         

2. Miten tyytyväinen olet omaan seksuaalisuuteesi tällä hetkellä?

Seksuaalisuuteen sisältyvät esimerkiksi tunteet, fantasiat, toiveet, ihastuminen, seksuaalinen käyttäytyminen, nautinto ja sukupuolenkokeminen. Arvioi oheisessa taulukossa miten tyytyväinen olet näiden eri osa-alueiden toteutumiseen omassa elämässäsi.

0= täysin tyytymätön 100= täysin tyytyväinen

0                                             50                                          100
|_______________________|_______________________|

sh Hilkka Lydén ja sh Lolan Lindroos

Katso myös: Seksuaaliterveys paihdepalveluissa -tulostettava puheeksiottolomake.