Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Alkoholin käytön kartoitus

Miten lähden liikkeelle?

Alkoholin puheeksiotto alkaa alkoholin käytön kartoituksella. Parhaiten se selviää kysymällä tai käyttämällä AUDIT-testiä.

Lue lisää

Kartoitus tehdään neutraalisti ja asiakkaalla on lupa kieltäytyä siitä. Voit esimerkiksi kysyä: ”Haluatko tietää, miten alkoholinkäyttösi vaikuttaa esimerkiksi sinun terveyteesi”. Haastattelussa kannustava ja avoin ilmapiiri on tärkeä. On myös tärkeää tuoda esille, ettei saatu informaatio vaikuta asiakkaan saamiin hoitoihin tai sosiaalietuihin.

Työpaikalla olisi hyvä luoda käytäntö, jossa uusille asiakkaille tehtäisiin kartoitus alkuhaastattelun yhteydessä ja vanhoille asiakkaille säännöllisin välein esimerkiksi kerran vuodessa. AUDIT-testin pisteet ja täyttöpäivämäärä olisi hyvä kirjata ylös hoitorekisteriin, mistä se on helposti löydettävissä ja sitä voidaan seurata.

Kysymällä ja keskustelemalla alkoholinkäytöstä pyritään tunnistamaan ja vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa alkoholin riskikäyttäjiin.

Erityisen tärkeää on kysyä alkoholin käytöstä seuraavissa tilanteissa

 • Asiakassuhteen alkaessa
 • Terveysneuvonnan yhteydessä
 • Raskauden alussa
 • Seuraavien sairauksien/ ongelmien yhteydessä: masennus, erektiohäiriöt, korkea verenpaine, uniongelmat
 • Terveystarkastusten yhteydessä
 • Sairauslomien hakemisen yhteydessä lomien jälkeen
 • Tapaturmaa seuraavalla käyntikerralla
 • Reseptien uusimisen yhteydessä
Vinkki

Kartoitus tehdään kysymällä tai AUDIT-testillä. Kun asiakas tulee vastaanotolle, ensivaikutelma ratkaisee, millaiseksi vuorovaikutus muodostuu jatkossa. Kokeeko hän tilanteen turvalliseksi ja luotettavaksi?  On tärkeää olla rehellinen ja reilu ja uskaltaa kysyä asioita suoraan. Tärkein asia asiakkaalle on kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus.

Kartoitus keskustelemalla

Onnistunut keskustelu on usein hyvien ja virittävien kysymysten esittämistä, ei niinkään valmiiden vastausten antamista. Voit pyytää  asiakasta vapaasti kertomaan omasta alkoholinkäytöstä keskeyttämättä.

Lue lisää

Sen jälkeen sinun on tärkeä muistaa kysyä oikeat kysymykset, jotka auttavat antamaan todellisen kuvan henkilön alkoholikäytöstä ja siihen liittyen mahdollisista terveysriskeistä ja haitoista. Tarkenna seuraavilla kysymyksillä:

a) Suositeltava aikaa säästävä tapa: Kolme kysymystä

 • Kuinka usein juot alkoholia?

Esittämällä suoria kysymyksiä pääset suoraan asiaan ja säästät työaikaa, esim. ”Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.”

 • Montako annosta olet ottanut niinä päivinä kun käytit alkoholia?
 • Kuinka usein juot kerralla kuusi (tai ylität riskirajan: naisilla 5 annosta, miehillä 7 annosta ja yli 65-vuotiailla 2 annosta) tai useampia annoksia?

Kysyttäessä annoksista varmista, että asiakas tietää, mikä on yksi annos hänen juomalaadussaan.

b) Ei-suositeltava, aikaa vievä tapa:

T: Miten paljon alkoholia juot?
A: Ihan normaalisti
T: Mikä on sun mielestä normaalia?
A: Viikonloppuisin
T: Mitä juot yleensä viikonloppuisin?
A: Kossua
T: Montako pulloa?
A: Yksi kossupullo, ainakin…

Rauhallinen läsnäolosi auttaa kuulemaan asiakasta paremmin. Suuri merkitys on sillä, miten reagoit siihen, mitä asiakas kertoo. Tarkoitus on saada asiakas itse kertomaan alkoholin käytöstään. Myötäelämisen elekieli on tärkeä osa kuuntelua. Voit tehostaa sitä katsekontaktilla, luomalla tilanteeseen kiireettömyyden tunteen, nyökyttelemällä tai empaattisilla arvauksilla.

Sinun olisi hyvä tarkentaa epäselväksi jääneitä asioita asiakkaalta, kuten kunkin juomalajin (olut, siideri, viini, väkevät) käytön määrää ja tiheyttä erikseen. Juomisen aliarviointi jää näin vähäisemmäksi. Käy asiakkaan kanssa läpi edellisen viikon juomiset.

Lisäksi sinun olisi hyvä kysyä asiakkaan omista tavoista (esim. krapularyypyt, rokulipäivät) ja tunteeko asiakas huolta päihteiden käytöstään. Tavoite on tukea asiakasta hallitsemaan alkoholinkäyttönsä itse. Ongelma-alueet kartoitetaan ja niihin tarjotaan tukea. 

Voit käyttää strukturoitua kyselyä, kuten AUDIT-testin kolmea ensimmäistä kysymystä, apuna haastattelussa (AUDIT-C). Myös pelkän kolmannen kysymyksen esittämisen (AUDIT 3) on todettu olevan toimiva ratkaisu. Sinun on hyvä jatkaa keskustelua seuraavalla käyntikerralla, jos kysely antaa siihen aihetta.

Vinkki

AUDIT-C –kysymysten jälkeen voit esittää tarkentavia kysymyksiä, jotka tuottavat runsaita vastauksia ja pohdiskelua.  Esim. mitä, mikä, miten, missä, milloin, kuinka…. 

AUDIT-C (pdf)

AUDIT-testin kolme ensimmäistä kysymystä (AUDIT-C) ja vastaukset pisteineen. Miehillä 6 pistettä tai enemmän ja naisilla 5 tai enemmän viittaa alkoholin liikakäyttöön.

Kartoitus AUDIT-testillä

Riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä AUDIT on tunnetuin, eniten tutkimustukea saanut ja eniten käytössä oleva seulontaväline. AUDIT-testi (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman terveysjärjestön WHO:n 1980-luvulla kehittämä testi. Kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, tavallisesti käytettyyn alkoholimäärään, humalajuomiseen ja haittoihin.

Lue lisää

Testin käyttö alkoholin käytön kartoituksessa on hyvä, luotettava ja nopea mittari. Se helpottaa sinun työtäsi. Kysely on saatavissa sekä paperilla että sähköisessä muodossa. Päihdelinkin Netti-AUDIT antaa testaukselle lisäarvoa, sillä voit antaa siitä saatavan henkilökohtaisen palautteen asiakkaalle mukaan.

Vastaamalla AUDIT-testin kysymyksiin saa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista tai vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

Juomisen riskejä arvioidaan AUDIT-testin palautteessa pisteinä. Testin tavoitteena on erotella vähän juovat niistä, joiden juomisen aiheuttama riski on koholla, eli halutaan löytää ne, joiden juominen vasta alkaa aiheuttaa pulmia ja näin ehkäistä ongelmien paheneminen. Tavoitteena ei ole tunnistaa vain alkoholiriippuvaisia tai alkoholisteja, olkoonkin että korkeimmat pistemäärät testissä viittaavat alkoholismiin.

Vinkki

Kolme ensimmäistä kysymystä mittaa juomisen määriä, sitä kuinka usein juo ja kuinka usein juo runsaasti eli kuusi tai useampia annoksia kerralla. Jos sinulla on kiire, voit käyttää testin kolmea ensimmäistä kysymystä. (AUDIT-C) Myös pelkän kolmannen kysymyksen esittämisen (AUDIT 3) on todettu olevan kiireessä toimiva ratkaisu.

Netti-Audit

Audit suomeksi
Audit ruotsiksi
Audit englanniksi
Audit venäjäksi
Audit viittomakielellä

Tulostettavat AUDIT-kyselylomakkeet

Päihdelinkin AUDIT-lomake (pdf, suomeksi)

Päihdelinkin suomenkielistä Audit-testiä voi tilata sähköpostitse: paihdelinkki@a-klinikka.fi.

Netti-AUDIT

Verkossa täytettävä kymmenen kysymyksen AUDIT löytyy Päihdelinkistä. Netti-AUDIT ja sen antama kirjallinen palaute on monikäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää asiakastyön lisäksi esimerkiksi erilaisissa oppilaitosten järjestämissä tapahtumissa, työterveyshuollon ja työyhteisön järjestämissä kampanjoissa tai vaikka vakiolinkkinä työpaikkojen intraneteissa.

Testin kokonaispistemäärä ilmaisee riskin yleisen tason ja sen lisäksi vastaukset yksittäisiin kysymyksiin antavat jäsennellymmän kuvan siitä, millaisiin piirteisiin juomisessa kenties kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä tekee palautteesta yksilöllisen.

Naisille, miehille ja yli 65-vuotiaille on omat palautteensa, koska riskirajatkin ovat erilaiset. Asiakasta herätellään mahdollisiin tarvittaviin muutoksiin alueilla, joilla muutos on tarpeen. Vastauksissa käytettiin motivoivan haastattelun periaatteita. Myös alle 18-vuotiaat saavat oman palautteen.

Käyttäessäsi Netti-AUDITia sinun ei tarvitse muistaa kysymyksiä ja ohjelma laskee pisteet valmiiksi. Lisäksi tiedetään, että jo kysymykset sinänsä aktivoivat ihmisiä miettimään omaa alkoholinkäyttöään. Pelkkä testin täyttö ja palautteen lukeminen on jo pieni mini-interventio. Palautteen avulla motivoit asiakasta muutokseen, jos siihen on tarvetta, ja annat tärkeää infoa alkoholinkäytön taidosta. Näihin ohjeisiin asiakas voi palata vielä kotona, jos olet tulostanut palautteen hänelle mukaan.

Asiakastilanteissa voit esittää alkoholin käytön tilannearviota AUDIT-testillä esim. seuraavasti:

Kiinnostaisiko sinua tietää, miten sinun alkoholinkäyttösi vaikuttaa terveyteesi?
Haluaisitko, että selvitellään, alkoholinkäyttösi vaikuttaa sinun terveyteesi?
Olisitko valmis vastaamaan muutamiin kysymyksiin, jotta voidaan selvittää tilannettasi?

Jos asiakas ei syystä tai toisesta halua täyttää testiä, voit sanoa esimerkiksi:
Annan sinulle tästä osoitteen (paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi), jos haluat joskus toiste täyttää testin.

Vinkki

Testin tekeminen ja palautteen saaminen on jo pieni mini-interventio. Henkilökohtainen palaute antaa testille lisäarvoa. Testiä voidaan käyttää välineenä ehkäisevässä päihdetyössä. Helppo täyttää myös kotona. Tekemällä itse Netti-AUDITin näet, millaisen palautteen sinä saisit!

Vieroitusoireiden arviointi

Jos asiakas on juonut pidempään suuria määriä päivittäin, vieroitusoireet on syytä arvioida. Myös korkeat AUDIT-pisteet (20 tai yli) saaneilla on syytä huomioida vieroitusoireiden mahdollisuus.

Lue lisää

Vieroitusoireet voivat ilmaantua 1-6 vuorokautta alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen. Esiintymishuippu on 3-4 vuorokauden jälkeen. Lieviä vieroitusoireita voi ilmaantua jo laskuhumalan aikana.

Oireiden voimakkuus ja kesto vaihtelevat riippuen käytetystä alkoholimäärästä, juomakauden pituudesta sekä mahdollisesta muiden päihteiden samanaikaisesta käytöstä. Vieroitusoireisiin kannattaa suhtautua vakavasti, sillä ne voivat hoitamattomina olla hengenvaarallisia. Jos alkoholin käyttö loppuu äkisti esimerkiksi sairaalahoitoa vaativan tapaturman tai sairauskohtauksen takia, on tärkeää pitää mielessä vieroitusoireiden mahdollisuus.

Arvioi seuraavia somaattisia ja psyykkisiä vieroitusoireyhtymään kuuluvia oireita:

 • käsien karkeapiirteinen vapina
 • pahoinvointi ja oksentelu
 • yleinen sairaudentunne ja heikotus
 • kohonnut verenpaine ja kohonnut pulssi
 • ahdistuneisuus, depressio ja ärtyneisyys
 • ohimenevät hallusinaatiot
 • päänsärky ja unettomuus

Vieroitusoireiden voimakkuuden arvioinnissa voit käyttää apuna lomaketta. Myös asiakkaan mielialaa on hyvä tiedustella, että hän saa kokemuksen autetuksi tulemisesta kunnioittavalla tavalla.

Alkoholipromillen puhalluskoe tehdään vieroitusoireiden arvioinnin yhteydessä.

Erityisen tärkeää olisi huomioida, millaisia vieroitusoireita asiakas on saanut aikaisemmin ja huolehtia, että asiakas saa nukutuksi. Pidä mielessä, että vieroitusoireiden voimakkuus vaihtelee ja arvioi aina tämänhetkinen tilanne. Oireet voivat tulla tai lisääntyä myöhemmin. 

Vieroitusoireet hoidetaan oireen mukaisesti ja lääkäri arvioi lääkityksen tarpeen.

Vieroitusoireiden voimakkuuden arviointi (pdf)

Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet
Tietoisku aiheesta

Vieroitusoireiden hoito
Tietoisku aiheesta

Katkaisu- ja vieroitushoidon tarve

Alkoholikatkaisuhoidon välittömänä tavoitteena on lievittää alkoholinkäytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita. Jos asiakas on juonut runsaasti ja hänellä on vieroitusoireita, on tärkeää arvioida lääkkeellisen avokatkaisun tai laitoskatkaisuhoidon tarve. Avo- ja laitoskatkaisuhoidoista voit kysyä sosiaalitoimistosta tai alueen A-klinikalta.

Lue lisää

Avokatkaisuhoito

Avohoidossa tapahtuvassa katkaisussa olisi hyvä arvioida päivittäin 3-5 vuorokauden ajan vieroitusoireet, tarvittava lääkitys ja päihtymystila. Arvio tehdään haastattelemalla, havainnoimalla, mittaamalla verenpaine ja pulssi sekä puhalluttamalla
potilasta alkometrillä.

Suurin osa avokatkaisuhoitopotilaista selviää pienellä lääkityksellä avohoidossa. Alkoholivieroitusoireissa käytettäviä lääkkeitä ovat mm. B-vitamiini, rauhoittavat lääkkeet, nukahtamislääkkeet, pitkävaikutteiset unilääkkeet, ripuli- ja pahoinvointilääkkeet, verenpainetta ja pulssia alentavat lääkkeet sekä kouristuksia ja hallusinaatiota ehkäisevät lääkkeet. Päihtyneelle potilaalle lääkkeitä ei anneta.

Käyntien aikana mitataan puhalluttamalla, että alkoholinkyttö on loppunut ja avokatkaisu onnistunut.

Laitosvieroitushoito

Osa asiakkaista tarvitsee osasto-olosuhteissa tapahtuvaa seurantaa huonokuntoisuuden tai avokatkaisuhoidon epäonnistumisen takia.

Alkoholin lopettamiseen voi liittyä kouristus- ja muita vakavia seuraamuksia, jotka voivat  johtaa asiakkaan menehtymiseen. Hoidon pituus arvioidaan tapauskohtaisesti, yleensä kuitenkin kolmesta vuorokaudesta kahteen viikkoon.

Soveltuvan hoitopaikan löytäminen voi olla vaikeaa. Päihdeongelmien hoito ei ole järjestelmässämme kovin korkealle priorisoitua. Siitä huolimatta näiden potilaiden kohdalla lyhytkin katkaisuhoito laitosolosuhteissa saattaa muodostaa myönteisemmän lähtökohdan koko hoidon onnistumiselle. Joidenkin asiakkaiden kohdalla lyhytkin laitoskatkaisuhoito voi olla tarpeellinen riittävän hoitomotivaation varmistamiseksi.

Ei ole näyttöä, että potilaan pitäisi kriisiytyä pohjalle ennen kuin edellytykset hoidon aloittamiselle ovat olemassa. Työntekijän tulisi hyväksyä se tosiasia, että monet runsaasti alkoholia käyttävät asiakkaat tarvitsevat toistuvia katkaisuyrityksiä onnistuakseen lopulta muuttamaan elämäntapaansa.