Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet

Julkaistu 15.7.2016

Tavallisimmat koetut ja havaitut vieroitusoireet (krapulan lisäksi) ovat ahdistuneisuus, univaikeudet, levottomuus, sekavuus, vapina, hikoilu, ruumiin lämpötilan nousu, pahoinvointi ja erilaiset tuntohäiriöt sekä tasapainohäiriöt. Näiden seurauksena todetaan usein myös voimakas verenpaineen nousu sekä pulssin kiihtyminen. Voimakkaisiin vieroitusoireisiin saattaa liittyä lisäksi näkö- ja kuuloharhoja, psykoottisia oireita, tajuttomuutta sekä kouristuskohtauksia (”viinakramppi”).

Vieroitusoireet johtuvat siitä, että säännöllisen alkoholin käytön aikana hermosto sopeutuu alkoholin oloon elimistössä ja alkoholin poistuessa elimistöstä käynnistyy hermoston yliärtyvyystila. Vähitellen voimistuvat vieroitusoireet ilmaantuvat noin 12 tunnin kuluessa alkoholin käytön päättymisestä, joillakin saattaa promillet olla tuolloin vielä selkeästi koholla (jopa 1-2 promillea). Hoitamattomina vieroitusoireilla on taipumus voimistua siten, että vieroitusoireista kärsivän vointi heikentyy dramaattisesti muutaman vuorokauden kuluessa. On siis tärkeä ennakoida vieroitusoireet ja hoitaa tilannetta asianmukaisesti.

Alkoholin käytöstä aiheutuvat terveyshaitat ja -riskit kehittyvät yksilöllisesti pikkuhiljaa. Unettomuus, vatsavaivat, ahdistuneisuus, tapaturmat ja sosiaaliset haitat antavat vahvat vihjeet siihen, että alkoholin käytön tottumuksia on muutettava. Tällä tavoin ehkäistään tehokkaimmin myös vieroitusoireiden kehittymistä.

Petri Kylmänen
Sairaanhoitaja YAMK, päihdehoidon koordinaattori
Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, Helsingin kaupunki

Lähteet

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito -suositus

Sairaanhoitajan käsikirja

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon