Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Mieliala ja toimintakyky

Paradise24fin-kysely kartoittaa viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Kysely soveltuu kerta-arvioksi ja pidempiaikaisen kokonaistilanteen seurantaan. Paradise24fin-kyselyä voi käyttää sekä itsearvioinnin välineenä että ammatillisen hoitosuunnitelman tekemisen ja seuraamisen tukena.’

Mielialakysely on Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Kyselyn avulla pyritään mielialaoireiden varhaiseen tunnistamiseen, lisäämään hoitoon hakeutumista ja kartoittamaan kyselyn tekijän mielialaa.

Tulostettavat testit:
Paradise24FIN