Bilagor

I den här bilagan finns hjälpmedel som kompletterar de ovan presenterade uppgifterna för att genomföra förändringsprogrammet.

Med hjälp av självhjälpskortet håller du dig medveten om ditt alkoholbruk och antalet nyktra dagar. Med hjälp av det kan du även följa dina framsteg. Att anteckna standardglasen är minimikravet.  

En dryckesdagbok behöver du om du vill få exakt kunskap om dina aktuella dryckesvanor samt situationer kopplade till och följder av dem.

I överlevnadsplanen samlar du alla dina beslut och den ska du alltid ha med dig.

Skriv ut bilagor

Självhjälpskortet

Med hjälp av självhjälpskortet håller du dig medveten om ditt alkoholbruk och antalet nyktra dagar. Med hjälp av det kan du även följa dina framsteg. Att anteckna standardglasen är minimikravet.

Dryckesdagboken

En dryckesdagbok behöver du om du vill få exakt kunskap om dina aktuella dryckesvanor samt situationer kopplade till och följder av dem.

Överlevnadsplan

I överlevnadsplanen samlar du alla dina beslut och den ska du alltid ha med dig.

Rättigheterna till Handboken om kontroll över drickandet

Original: Anja Koski-Jännes 1996
Uppdaterad och publicerad på Droglänken 2006/Anja Koski-Jännes

Uppdaterad och publicerad i Huset för mental hälsa och på Droglänken 2013: Anja Koski-Jännes (huvudexpert), Kaija Seppä och Pekka Heinälä. Filmklippen i handboken är nyproduktion. Rättigheterna till filmklippen: A-klinikstiftelsen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Innehållet är egendom av A-klinikstiftelsen och Anja Koski-Jännes. Innehållet får inte kopieras men länkar till det får fritt skapas i egna webbtjänster.

Publiceringsrätt: A-klinikstiftelsen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt