Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkohol och diabetes

Publicerad 12.12.2005.

En diabetiker kan använda måttligt med alkohol bara han eller hon inte glömmer sin regelbundna diabetesbehandling. Måttligt alkoholbruk påverkar inte sockerbalansen.

Däremot kan regelbundet alkoholbruk, även om det är måttligt, försämra en diabetikers ämnesomsättningsbalans och regelbunden, riklig alkoholkonsumtion orsaka allvarliga skador.

Rekommendation för diabetiker som använder alkohol

 • En diabetiker borde använda alkohol bara när den medicinska behandlingen ger gott medelblodsocker (HbA1c lägre än 8 procent)
 • Alkoholintaget borde vara högst två restaurangportioner per dag (24 cl vin eller 2 flaskor öl)
 • Undvik alkoholdrycker som innehåller mycket socker
 • Det är allt skäl att kontrollera blodsockret oftare än vanligt – särskilt för den som överskrider gränserna ovan.
 • Det finns anledning att se upp för hypoglykemi (lågt blodsocker) senare.

Kraftig alkoholkonsumtion försämrar behandlingsbalansen vid diabetes och ökar också sannolikheten för olika komplikationer såsom impotens, skador i ögonbottnarna och inflammation i perifera nerver. Störst är risken att behandlingsmotivationen sjunker. Att glömma att ta sina insulinsprutor när man är berusad och att äta oregelbundet eller glömma att äta helt och hållet kan resultera i livsfarlig hypoglykemi, det vill säga lågt blodsocker, eller ketoacidos, som innebär livsfarliga blodsockersvängningar (alltför låga eller för höga blodglukosvärden).Långvarigt alkoholbruk sänker både glukosproduktionen i levern och musklernas glukosanvändning.

Måttligt bruk av alkohol kan däremot till och med förhindra att typ 2 (ålders)diabetes utvecklas. Å andra sidan kan kraftigt alkoholbruk orsaka övervikt och metaboliskt syndrom (bukfetma + högt blodtryck + förhöjt blodsocker + förhöjda fettvärden).

När borde en diabetiker undvika att använda alkohol?

 • Vid dålig blodsockerbalans (HbA1c större än 8 procent)
 • Vid återkommande, alltför låga blodsockervärden
 • Efter hård fysisk ansträngning
 • Vid höga lipidvärden
 • Vid högt blodtryck
 • Vid magsymtom eller bukspottkörtelsinflammation
 • Vid inflammationer
 • Svår perifer nervskada som beror på diabetes
 • Impotens
 • Vid tecken på alkoholberoende
 • Om en diabetiker har anlag för kramper

Mikko Salaspuro
professor, Helsingfors universitet
Källor

Päihdelääketiede. Red. Salaspuro M., Kiianmaa K. och Seppä K. Kustannus Oy Duodecim 2003.