Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sexberoende

Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 19.10.2009.

Sexuell aktivitet uppfattas i dag enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som en faktor som främjar sexuell hälsa och allmänt välbefinnande. Liksom på andra livsområden förekommer självfallet också många slags problem i samband med sex. Inom AA-rörelsen i USA började man i slutet av 1970-talet i själva verket tala om veritabelt sexberoende.

Människors sexuella behov och möjligheterna att tillfredställa dem varierar mycket från individ till individ. Därför är det omöjligt att dra upp klara gränser för sexualitet som innebär ett problematiskt sexualberoende. Tack vare den njutning och fysiska närhet som hör ihop med sex är vi alla mer eller mindre beroende av sex i positiv bemärkelse.

Skadligt sexuellt beroende innebär återkommande tvångstankar och tvångshandlingar med koppling till sexualiteten. De är ofta ångestskapande och ger skamkänslor som man försöker dölja för andra människor, t.ex. sin partner eller sina vänner. De tvångsmässiga tankarna och handlingarna upprepas och återkommer till slut varje dag och uppträder exempelvis som ofta återkommande onani. De kan också innebära ett ständigt sökande efter nya partners eller beroende av en viss omöjlig relation.

Följande tolv beteendemönster pekar på sexberoende. m något av dem blir ett dominerande, tvångsmässigt eller skadligt inslag i en person eget liv eller hans partners liv eller om personen lider av flera tvångsbeteenden samtidigt handlar det om ett skadligt eller sjukligt beroende. Det är dock bra att komma ihåg att liknande beteenden också kan förekomma i kontrollerad eller lindrig form i normal sexualitet.

 1. Tvångsmässig onani som kanske upprepas flera gånger per dag. De lustkänslor som utlösningen framkallar lindrar ofta något psykiskt symtom, exempelvis utmattningen vid ångest, depression eller stress.
 2. Tvångsmässig anskaffning av stora mängder erotiska och pornografiska tidskrifter, videokassetter och Internetmaterial när allt det här kontinuerligt används som sexuell stimulans.
 3. Riklig, okontrollerad användning av elektroniska sextjänster för att få sexuell stimulans. Hit hör bl.a. sextelefoner och sextjänster på Internet.
 4. Ständigt byte av sexpartner och jakt på nya relationer. Förhållandena pågår bara en kort tid och syftet är inte någon egentlig parrelation utan enbart självcentrerad, sexuell vällust.
 5. Att man ofta och tvångsmässigt har sex med prostituerade.
 6. Gång på gång anonymt sex med någon okänd person på besynnerliga platser t.ex. allmänna toaletter eller parkeringsplatser.
 7. Farligt sex. Till exempel när en gift person hela tiden har nya förhållanden utanför äktenskapet och stimuleras av risken att bli upptäckt.
 8. Ständiga besök på sexbarer, sexrestauranger, sexklubbar och användning av sexmassage.
 9. Tvångsmässigt sexuellt smygtittande för upphetsningens skull, ibland med samtidig masturbering.
 10. Att man kontinuerligt blottar sig för att bli upphetsad. Blottandet kan gå ut på att öppet visa nakna kroppsdelar eller använda avvikande, blottande klädsel.
 11. Otillåten beröring av obekanta eller bekanta för är att bli upphetsad. Man försöker ändå få beröringen att se ut som ett misstag.
 12. Återkommande sexuella övergrepp eller våldtäkt för att tvinga någon till samlag.

Skadligt sexberoende är samtidigt förknippat med ytterligare en eller flera av nedan nämnda kännetecken:

 1. Du själv eller personer som står dig nära tycker att du är alltför fixerad eller rentav sjukligt fixerad vid din sexuella lust.
 2. Du märker att du helt enkelt är tvungen att ta till sexuellt umgänge när du är stressad, spänd, deprimerad eller har ångest.
 3. Efter en tvångsmässig sexuell erfarenhet varar känslan av lust och tillfredsställelse bara en kort stund. Du känner snart behov att upprepa handlingen.
 4. Dina sexuella vanor har orsakat dig allvarliga problem (t.ex. hot att din parrelation tar slut, skilsmässa, könssjukdomar, de har lett till hälsoproblem eller sexuellt våld. Om du upplever att ditt sexberoende är ett problem kan du söka hjälp på närmaste mentalvårdsbyrå eller anlita andra mentalvårdstjänster.

Osmo Kontula
forskningsprofessor, Väestöliitto

Jukka Virtanen
klinisk sexolog, Eira sjukhus