Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Mini-intervention

Publicerad 31.1.2005. Uppdaterad 20.10.2009

Mini-intervention står för en kort rådgivning i hälsovården. En sköterska eller läkare som vill hjälpa en patient att skära ner på alkoholkonsumtion använder sig av den här metoden när konsumtionen är stor men ännu inte hunnit orsaka nämnvärda skador.

Vården omfattar en kartläggning av alkoholkonsumtionen, rådgivning och eventuellt några korta uppföljande besök, av samma längd som normala hälsocentralsbesök.

Bland kvinnorna är i genomsnitt var tionde och bland männen var femte besökare på en läkarmottagning storkonsument. Eftersom problemet är allmänt och symtomen kan variera rekommenderas det att alla patienter i hälsovården i något skede av sin vårdrelation blir tillfrågade om alkoholvanorna.

Det är också önskvärt att frågor av det här slaget ställs i samband med olika hälsogranskningar, det ger nämligen ett fint tillfälle att förebygga eventuella skadeverkningar senare.

I synnerhet när en patient klagar över sådana symptom som ofta orsakas av riklig alkoholkonsumtion (depression, ångestfylldhet, sömnlöshet, störningar i det sexuella samlivet, högt blodtryck, hjärtrytmstörningar, obestämbara magbesvär eller problem med minne, balans eller känsel) är det dags för en kartläggning. Detsamma gäller vid olycksfall och upprepad begäran om sjukledighet.  Förutom att man gör en intervju kan man be patienten fylla i till exempel ett AUDIT-formulär. Ibland tar man några blodprover.

Vanliga frågor är hur ofta patienten dricker alkohol och hur mycket och vad han eller hon i vanliga fall konsumerar. Man ställer också frågor om patienten dricker sig berusad. Det är viktigt att vara ärlig och försöka minnas exakt vad man konsumerar. På det sättet kan man undvika besvärliga undersökningar för att reda ut orsaken till de symtom patienten i första hand kommit till mottagningen för.

För personer som varje veckoslut dricker sig berusade (mer än 5 portioner för kvinnor och mer än 7 för män då en portion till exempel är 0,33 l mellanöl) eller för kvinnor som regelbundet dricker mer än 2 portioner och män som konsumerar mer än 3 portioner per dag är mini-interventionsbehandling sannolik. Det samma gäller personer som får minst 8 poäng i AUDIT-testet.

Efter det berättar läkaren eller skötaren vilken inverkan en riklig alkoholkonsumtion har på patientens hälsa och hur alkoholen påverkar de symtom han har. Samtidigt tar man upp nyttan med att skära ner konsumtionen och diskutera hur det kan gå till. Ofta ger man även skriftliga råd. För det mesta bestämmer patienten själv vilket det mål är som han önskar nå. Man tar hänsyn till patientens vilja till förändring men respekterar också om patienten eventuellt inte önskar förändring. Att moralisera över vad en patient gör eller vilka beslut han fattar hör inte hemma i en mini-intervention.

I undersökningar som under några decennier har omfattat en stor grupp storkonsumenter av alkohol i hela världen har man konstaterat att mini-intervention är en effektiv vårdmetod. Om en läkare eller skötare av någon anledning inte erbjuder sådan vård har patienten rätt att ta initiativet och be om råd när han misstänker att hans konsumtion överstiger gränserna för riskabelt alkoholbruk.

MD Kaija Seppä
Professor, Tammerfors universitet

Läs mer

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu