Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkoholförgiftning

Publicerad 6.4.2006.

I Finland dör över fyrahundra personer årligen i alkoholförgiftning. Dessutom avlider några hundra personer till följd av blandmissbruk av alkohol och läkemedel. Antalet finländska förgiftningsdödsfall hör till de högsta i världen och är mångdubbelt jämfört med antalet t.ex. i de övriga nordiska länderna.

Om stora mängder alkohol intas snabbt kan det leda till alkoholförgiftning. När alkoholhalten i blodet överstiger tre promille innebär det för de flesta människor en livshotande risk för alkoholförgiftning. Det säkraste sättet att undvika förgiftning är att dricka enbart små mängder eller inte alls. En restaurangportion eller en flaska mellanöl höjer alkoholhalten i blodet från 0,2 promille uppåt beroende på personens kroppsvikt. Alkoholhalten i blodet kan alltså stiga farligt högt om man snabbt häller i sig en flaska Koskenkorva. Häftigt drickande kan dessutom orsaka minnesluckor och göra att omdömet sviker när det gäller ens eget drickande. Dödligheten i förgiftning är till största delen olycksfall.

Vilka står då i farozonen? Barn som för första gången dricker alkohol svävar i verklig livsfara. De flesta förgiftningsdödsfallen inträffar dock bland medelålders män som konsumerar stora mängder alkohol. Upprepade berusningstillstånd skyddar alltså inte mot risken att dö i alkoholförgiftning även om alkoholtoleransen skulle ha blivit exceptionellt hög.

Olyckshändelser, drunkningar och andra olyckor drabbar ofta kraftigt berusade personer. Som egentliga dödsfall på grund av alkoholförgiftning räknar man dock endast fall där alkoholen orsakat andningsförlamning eller hjärtstillestånd eller kvävning efter uppkastningar. Akut hjärtstillestånd kan inträda till följd av rytmrubbningar i samband med avtagande rus. Man kan alltså dö av alkoholförgiftning också vid alkoholhalter som understiger tre promille.

Vad ska man göra om kompisen slocknar? Lämna honom inte åt sitt öde. Om du inte kan väcka honom ska du se till att han kommer till sjukhus för undersökning och under uppsikt. Om du får honom att kvickna till, lägg honom på sidan, i framstupa sidoläge, så att han inte kvävs ifall han kastar upp. Fortsätt att hålla patienten under uppsikt. Om något inträffar, exempelvis andningssvårigheter, ska du genast ta honom till sjukhus. Baksmällan blir alltid kraftigare då en person druckit så att han slocknat. Då behöver han vila i lugn och ro och ska undvika fysisk ansträngning. Ta ingen återställare dagen efter. Sockerhaltiga drycker och köttbuljong i små portioner är bättre bot mot krabbis.

Antti Holopainen
överläkare
Järvenpää socialsjukhus