Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Intravenös användning och minimering av risker

Publicerad 7.8.2007. Uppdaterad 1.11.2011

Injicering av droger och läkemedel rekommenderas inte. Läkemedel som är avsedda att intas oralt äventyrar i intravenös användning alltid hälsan. I dessa fall är risken för överdosering, infektioner och smittsamma sjukdomar stor. Om läkemedlen ändå injiceras, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid renligheten, injiceringsställena, -tekniken och -instrumenten.

Tvätta omsorgsfullt händerna med tvål och rikligt med vatten före injiceringen. Det utrymme där drogen tillverkas och används ska vara så rent som möjligt. De injiceringsinstrument som används ska alltid vara oanvända så att risken för hiv- och/eller hepatitsmitta minskar. Till de rena instrumenten hör förutom nål och spruta också egna klickkoppar och filter som absolut ska vara oanvända. Vi rekommenderar också en hepatitvaccination.

Det har konstaterats att ett filter är till nytta vid injiceringen. Genom filtrering kan bindämnen elimineras från läkemedlen, till exempel majsstärkelse, som orsakar skador på blodkärlen. Bindämnena samlas i blodkärlen och skadar på detta sätt det normala blodomloppet. Bindämnena går vidare till de små blodkärlen som transporterar blod till bland annat ögonbottnarna. Om blodkärlen i ögonbottnen med tiden täpps till, leder det till blindhet.

I Storbritannien har olika filters effektivitet jämförts i ett test. Jämförelseobjekten var åtta filter som inkluderade allt mellan tobaksfilter och filter som säljs. Topp två i testet var det filter som säljs på hälsorådgivningen Vinkki (filtreringsprocent 98) och Dental-tandläkarens filter (filtreringsprocent 86). Enligt testet hade de avgiftsfria filtren från rådgivningarna en filtreringsprocent på 56–86 och ett tobaksfilter filtreringsprocenten 22.

I testet användes ett läkemedel som används som substitutionsbehandlingsläkemedel för opiatberoende. Efter testet hittades inga mätbara mängder verksamma substanser i filtret. Detta testresultat talar för nyttan av att använda filter.

Rätt injiceringsteknik omfattar val av injiceringsställe. Med tanke på blodkärlens fortsatta funktionsförmåga är det viktigt att lära sig detta. Olika injiceringsställen ska väljas så att det hål som nålen gör i blodkärlet hinner läka. Om blodkärlet inte läker före följande injicering, kan det leda till blodkärlsinfektioner, blödande blodkärl eller förlust av blodkärlet.

När blodkärlen försvagas leder det till användningssätt som med tanke på infektioner innebär ytterligare risker, till exempel injicering i en muskel eller i de stora blodkärlen. Vid injicering i en muskel kan hud- och vävnadsskadorna bli djupa.

Injicera aldrig i huvudet, könsorganen eller halsen. Särskilt stora risker anknyter till injicering på halsområdet, eftersom blodkärlen i halsen står i förbindelse med de stora blodkärlen, och bakterier mycket snabbt kan sprida sig till exempelvis hjärtmuskeln. Injicering i artärerna kan leda till allvarliga vävnadsskador, till och med kallbrand. Också i Finland har man varit tvungen att amputera fingrar, händer och till och med fötter på grund av skador på blodkärlen som orsakats av injicering.

Det rekommenderas att en läkemedelsberoende person testar mindre skadliga användningsätt än injicering. Vi rekommenderar de rådgivningar och drogtjänster som står till buds.

Aino Rukkila
socialterapeut,
Vinkki i Esbo

Uppdaterad 1.11.2011:
Tuija Vilkko
HvM, psyk. sjuksköterska, utvecklingskoordinator
Rävvägens specialpoliklinik/Träskända socialsjukhus