Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Skador som orsakas av missbruk av testosteron och anabola steroider

Publicerad 19.3.2010

Testosteron är kroppens eget manliga könshormon. Anabola steroider är syntetiska derivat av testosteron. Användning av dessa dopingmedel är endast tillåten för behandling av sjukdomar såsom benskörhet.  I Finland uppskattas det finnas 5000–10 000 missbrukare av testosteron och anabola steroider. De använder i allmänhet dessa medel periodvis, framförallt för att skaffa ett muskulöst utseende. Missbruket orsakar hormonstörningar och kan leda till många allvarliga sjukdomar och psykiska störningar. Användningen ökar till exempel riskerna för infertilitet, hjärt- och kärlsjukdomar, leverskador och depression. 

Medicinsk användning

Både testosteron och anabola steroider är dopningsmedel enligt den förordning (705/2002) som avser 44 kap. 16 § 2 mom. i strafflagen. De klassas som receptläkemedel vars användning endast är tillåten för behandling av sjukdomar som fastställts av läkemedelsmyndigheterna.

Dessa sjukdomar är bland annat bristfällig testosteronproduktion som beror på hypofysen eller testiklarna, olika former av anemi, benskörhet och kroniska sjukdomstillstånd som har att göra med proteinförlust och hämmad läkning av vävnader. Testosteron används även för behandling av symptom som orsakas av det manliga klimakteriet.

Testosteron används i form av injektioner som innehåller testosteronester (till exempel testosteronpropionat, testosteronenantat, testosteronfenylpropionat, testosteronisokaproat, testosterondekanoat, testosteronundekanoat) eller kapslar med testosteronundekanoat som intas oralt. Anabola steroider finns både som injektioner och tabletter.

Missbruk

I Finland uppskattas det finnas 5000–10 000 missbrukare av testosteron och anabola steroider. Missbrukare av anabola medel är oftast män mellan 20 och 35 år. Den viktigaste orsaken till användningen är att skaffa ett muskulöst utseende.  Steroider används dessutom för att stärka den egna positionen till exempel i idrottssammanhang. Motivet för tävlingsidrottare som utövar kraftsporter är att förbättra idrottsresultaten.

Utmärkande för missbruk av anabola steroider är att de används periodvis. Användningsperioderna pågår i allt från några veckor till flera månader, och däremellan hålls pauser på några månader. I början av en användningsperiod ökas mängden steroider stegvis. Vid användningsperiodens slut avslutas användningen av steroider stegvis i en period på 1–2 veckor. Det är typiskt för missbruk att medlen överdoseras.

Skadeverkningar: hormonstörningar

När kroppen får testosteron eller anabola steroider utöver det normala behovet orsakas hormonstörningar.

Hos män märks skadeverkningarna i att kroppens egen hormonproduktion försvagas. Strukturella krympningar sker i körtlar och organ som producerar hormoner, till exempel testiklarna. Hormonperioderna följs av infertilitet och försvagade sexuella funktioner.

Hos kvinnliga användare orsakar testosteron och anabola steroider behåring, lägre stämma, minskade bröst, skallighet, förstorad klitoris, hudproblem och menstruationsrubbningar. Vissa av dessa symptom blir permanenta efter användningens slut.

Unga i växande ålder kan stanna i växten med kortväxthet som följd.

Skadeverkningar: allvarliga sjukdomar

Överdoser av testosteron och anabola steroider orsakar kraftigt förvrängda fettvärden i en riktning som är ofördelaktig för hälsan. Därigenom kan fortlöpande användning av dessa hormoner öka riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar samt för hjärninfarkt och stroke. Steroiderna försvagar hjärtats kontraktionskraft och orsakar en försvagning av hjärtmuskeln som kan följas av rytmstörningar och plötslig död.

Vidare ökar missbruk av hormoner risken för att insjukna i diabetes. Att dela sprutor med andra användare ökar risken för att smittas av infektioner som sprids via blod, såsom gulsot (hepatit) och HIV.

För stor konsumtion av testosteron och anabola steroider ökar även risken för cancer och leverskador.  Anabola steroider i form av tabletter som intas oralt är skadligare för levern än anabola steroider som injiceras. Leversjukdomarna växlar mellan övergående lindriga cellskador och gulsot till elakartade levertumörer, vars utsikter är dåliga även om de behandlas.

Skadeverkningar: psykiska störningar

Testosteron och anabola steroider påverkar även det centrala nervsystemet. Deras påverkan i hjärnan är i nära förbindelse till centra som reglerar humör, sexualitet och aggressivitet.

Hos 20–30 procent av de personer som använder överdoser av testosteron och anabola steroider framgår tydliga psykiska störningar som uppfyller psykiatriska kriterier för sjukdomsklassificering, såsom depression, ångest, psykotiska reaktioner på hallucinationer, hypnomani samt försvagning av den kognitiva prestationsnivån.

Hos ungefär 30 procent av de som använder överdoser av anabola steroider framgår aggressivitet, fientlighet och nervositet under användningstiden. Enligt många fallbeskrivningar försvagar hormonerna impulskontrollen. I medicinsk litteratur beskrivs bland annat fall där tidigare stabila personer har blivit våldsamma och begått oöverlagt mord efter påbörjad hormonkur.

Enligt en finländsk populationsbaserad undersökning är risken för att dö i förtid 4,6 gånger så stor för missbrukare av anabola steroider än för jämförelsegruppen.

Timo Seppälä
medicinsk chef
Finlands Antidopingkommitté ADK rf

Källor

Pirkola & Seppälä (2005): Huumeet ja anaboliset aineet. Nuorten terveys 2000. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, KTL B7 / 2005, 65–68.

 

Bahrke & Yesalis (2004): Abuse of anabolic androgenic steroids and related substances in sport and exercise. Current Opinion in Pharmacology 4: 614–620.

 

Hall & Hall (2005): Abuse of Supraphysiologic Doses of Anabolic Steroids. Southern Medical Journal 98: 550–555.

 

Seppälä & Karila (1996): Suorituskykyyn vaikuttavien aineiden väärinkäyttö. Käytännön Lääkäri 3: 129–135.

 

Taimela & Seppälä (1994): Voimaharjoittelussa käytettävien anabolisten aineiden haitat. Suomen Lääkärilehti 20–21: 2051–2061.

 

Karila, Hovatta, Seppälä (2004): Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorion gonadotropin impairs spermatogenesis in power athletes. Int J Sports Med 25: 257–263.

 

Kanayama, Hudson & Pope (2008): Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic–androgenic steroid abuse: A looming public health concern? Drug and Alcohol Dependence 98: 1–12.

 

Mäntysaari, Karila & Seppälä (2005): Cardiovascular findings in power athletes abusing anabolic androgenic steroids. International Review of the Armed Forces Medical Services 75: 12–15.

 

Thiblin, Mobini-Far & Frisk (2009): Sudden unexpected death in a female fitness athlete, with a possible connection to the use of anabolic androgenic steroids (AAS) and ephedrine. Forensic Science International 184: e7–e11.

 

Pärssinen & Seppälä (2002): Steroid use and long-term health risks in former athletes. Sports Medicine 32(2): 83–94.

 

Giammanco, Tabacchi, Giammanco, Di Majo & La Guardia (2005): Testosterone and aggressiveness. Medical Science Monitor 11(4): 136–145.

 

Pärssinen, Kujala, Vartiainen, Sarna & Seppälä (2000): Increased premature mortality of competitive powerlifters suspected to have used anabolic agents. International Journal of Sports Medicine 21: 225–227.

Läs mer om användning och skadeverkningar av dopningsmedel bland idrottsutövare